Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Tre ungdomar sitter på en parkbänk med pizza och dricka. En fin bil i bakgrunden. En pojke i förgrunden är fundersam.

Gängsnacket” – för dig som möter barn och ungdomar

”Gängsnacket” är en broschyr med tips och råd om hur man kan prata med unga om kriminella gäng. I materialet finns också varningstecken inför rekrytering till gängen.

Polisen arbetar nationellt med att förebygga att barn dras in i kriminella gäng. Som ett led i det arbetet har ett informations- och utbildningsmaterial tagits fram. Detta material är viktigt att i förebyggande syfte sprida även i Vaggeryds kommun.

Polisen ser inte att vi i Vaggeryds kommun har något fall av rekrytering av unga till kriminella gäng. Så vill vi att det ska fortsätta vara! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att förebygga att unga lockas in i kriminalitet även i framtiden.

Syftet med materialet är att förebygga att barn rekryteras till kriminalitet genom att uppmärksamma dig som förälder och andra viktiga vuxna på varningssignaler hos barnet eller den unge. Materialet kan vara ett första steg i att uppmärksamma dig på de risker som finns med kriminella gäng/miljöer samt att stärka dig i att våga ta samtalet och söka hjälp och stöd.

Materialet fokuserar på följande delar:

  • Är du orolig för att ditt barn ska lockas in i kriminalitet?
  • Vad vill gängen att barnen ska göra?
  • Du är viktigast för ditt barn
  • Här kan du få hjälp

Gängsnacket - Polisen och länsstyrelsen

Informationen finns på svenska, engelska, franska, somali, spanska, turkiska, persiska, tigrinja, kurdiska och arabiska här:

Stöd att få i Vaggeryds kommun

Råd och stöd för barn, ungdomar och föräldrar

Känner du oro för ditt barn, tonåring eller din situation som förälder? Är du barn eller ungdom som vill prata om det som bekymrar dig i din familjesituation? Då har du möjlighet att kontakta oss via vår Råd och stöd telefon.

Fältare

I Vaggeryds kommun finns två fältare som arbetar uppsökande och rådgivande samt förebyggande mot alkohol och droger.

COPE - ett föräldraskapsstödsprogram

COPE är ett gruppbaserat och manualbaserat föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år och/eller tonåringar.

Stöd som finns i hela Sverige:

Om du är orolig för att ditt barn ska dras in i kriminalitet finns stöd och hjälp att få, både för dig och barnet. Kom ihåg att du kan vara anonym när du ringer eller mejlar.

Bris nationella stödlinje för barn: 116 111

Bris telefon för vuxna på svenska: 077–150 50 50, engelska och arabiska: 077-448 09 00

Brottsofferjourens stödlinje – för dig som är brottsoffer, vittne eller anhörig: 116 006 eller brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Föräldralinjen – stödlinje för dig som är orolig för ett barn: 020-85 20 00 eller mind.se Länk till annan webbplats.

Polisen: anmälan eller tips, telefon 11414 eller polisen.se/tips Länk till annan webbplats.

Ring 112 vid akuta ärenden.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell