Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun aldrig kommunicera kring enskilda sjukdomsfall, oavsett sjukdom. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Smittade eller misstänkt smittade personer omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Vaggeryds kommun kommer med anledning av detta aldrig att lämna ut några uppgifter om anställda, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

Vaggeryds kommun får heller inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

De som eventuellt behöver bli informerade, blir kontaktade direkt av smittskyddsläkare i Region Jönköpings län. Om någon av kommunens verksamheter blir påverkad, kommer berörda informeras direkt, snarast möjligt.

Så kommunicerar Vaggeryds kommun om smittspridning

För att värna om enskildas, och våra medarbetares, integritet har Vaggeryds kommun under de senaste veckorna kommunicerat hur många som är smittade och avlidna inom socialförvaltningens verksamhet i ungefärliga tal, till exempel en ”handfull” eller ”några”. Från och med 7 maj redovisar vi även antal.

Från och med tisdag 5 maj 2020 redovisar Region Jönköpings län hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Vi har gjort en prövning om dessa uppgifter också kan lämnas ut för vår socialförvaltnings verksamhet och har nu beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 och avlidna personer med bekräftad smitta görs enbart inom socialförvaltningens verksamhetsområde och ges endast på övergripande nivå.

Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver man inte berätta om orsaken till sin sjukfrånvaro.

Antalet bekräftat smittade av covid-19 samt antalet bekräftat smittade som avlidit inom socialförvaltningens verksamheter ger en nulägesbild. Från och med 7 maj sammanställer socialförvaltningen siffrorna varje torsdag så länge Vaggeryds kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Uppgifterna lämnas efter begäran till press@vaggeryd.se.

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.

Hur minskar ni risken för att min anhöriga ska bli smittad?

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom, som nysningar, hosta och feber.

Hur planerar socialförvaltningen att lösa vård och omsorg vid ett utbrott av coronaviruset?

Vi har en plan för hur vi ska agera om vi får ett utbrott av smittade och hur vi ska prioritera och agera.

Får anställda som varit i ett smittdrabbat område ändå ta hand om min sjuka anhöriga?

Våra medarbetare som vistats i ett smittdrabbat område och har luftvägssymtom (även mildare) uppmanas stanna hemma tills de är helt friska.

Kan ni garantera att en av era anställda, som verkar frisk, men som varit i ett smittdrabbat område, inte smittar?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer kring detta.

Hur jobbar ni för att förhindra att boenden drabbas av smitta?

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom, och att stanna hemma ytterligare två dagar efter att medarbetaren blivit frisk. En annan försiktighetsåtgärd är att vi avråder personer med förkylningssymptom att besöka boenden.

Folkhälsomyndigheten uppmanar från och med tisdagen den 10 mars 2020 alla människor med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Det är regionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell