Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Ska mitt barn ha munskydd på skolbussen?

Rekommendationerna om munskydd gäller endast i kollektivtrafiken och för ungdomar födda 2004 och tidigare.
De skolskjutsturer som upphandlas av Vaggeryds kommun (och körs av Karlssonbuss och Kimmeheds) omfattas inte av rekommendationen om munskydd eftersom det inte räknas som kollektivtrafik. Barn/ungdomar som åker med skolskjuts upphandlad av Vaggeryds kommun behöver därför inte ha munskydd.
De ungdomar som är födda 2004 eller tidigare, och som åker med Jönköpings Länstrafik omfattas däremot av rekommendationen att bära munskydd under vissa tider

Vi har konstaterad smitta (covid-19) i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Ja, från och med 1 december gäller att när någon i familjen/hushållet får ett positivt provsvar för covid-19, så ska barn/elever i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasium stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig.

Vad ska jag som vårdnadshavare göra om någon i familjen testar positivt för covid-19?

  • Vi önskar att ni informerar förskolans/skolans rektor eller skolsköterska (finns endast på skolor) om att konstaterad smitta finns i familjen/hushållet.
  • Om ditt barn går i grundskolan åk F-9 ska du även göra en frånvaroanmälan med hjälp av telesvar: 0393-678789
  • För grundskola åk F-6: Beroende på hur förutsättningarna ser ut på den aktuella skolan kan lärare eventuellt skicka hem skolarbete att jobba med hemifrån. Ta kontakt med mentor/klasslärare för att höra om detta är aktuellt för ditt barn. I vilken omfattning ditt barn kan jobba med skolarbetet hemifrån avgörs i dialog mellan vårdnadshavare och skolan.
  • För grundskola åk 7-9: Eleverna kan se vilka uppgifter som är aktuella i olika ämnen i Teams. Kontakta undervisande lärare i olika ämnen för att få information om vad som kan göras hemifrån.
  • För gymnasiet: Följ med i undervisningen hemifrån via Teams, kontakta undervisande lärare så kopplar de upp sig.

Läs gärna mer på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

(Uppdaterat 2020-12-23)

Kommer vi få information om någon på mitt barns förskola/skola är smittad?

Ja, vi har en rutin för när och till vilka information ska gå ut vid konstaterad smitta på våra förskolor och skolor.

Information om att smitta finns på förskolan/skolan

  • Om en personal är smittad och har varit i verksamheten de senaste 48 timmarna innan symtomen började: Information går ut till alla vårdnadshavare på förskolan/skolan.
  • Om en elev har testat positivt och varit på skolan de senaste 48 timmarna innan symtomen började: Information går ut till vårdnadshavare i de klasser/grupper som eleven ingår i.
  • Om elever i flera klasser testar positivt: Information går ut till alla vårdnadshavare på skolan.

På grund av sekretessen går vi aldrig ut med information om vem som är smittad, endast att det finns på enheten

Särskild information till den som varit i närkontakt med smittad

Utöver den allmänna informationen om att smitta finns på en förskola/skola så skickas även ett informationsblad (”närkontakter”) ut till de som bedöms ha varit i närkontakt med den som testat positivt. Informationsbladet är från region Jönköping län och innehåller särskilda riktlinjer som gäller för den som varit i närkontakt med en smittad. Smittspårningen bidrar i besluten om vilka som bedöms ha varit i närkontakt med den smittade.

All information går till den mailadress som finns registrerad i Dexter/skolportalen, så var noga med att uppdatera den om du byter mail. Du loggar in på Dexter här.

(Uppdaterat 2020-11-12)

På skolskjutsen blandas barn från olika skolor och det är trångt ibland, vad görs åt detta?

Att skolskjutsarna fortsätter gå är en förutsättning för att vi ska kunna hålla igång våra skolor, vilket är vårt uppdrag. Vi genomför de åtgärder som är möjliga, till exempel är bussbolagen extra noga med städningen av bussarna. Vi uppmanar eleverna att sitta utspritt när det är möjligt, vilket det är på många turer men tyvärr inte alla. Hjälp gärna till genom att prata med ditt barn om att sätta sig en bit ifrån andra när det är möjligt.

(Uppdaterat 2020-11-12)

Om någon i familjen har konstaterad covid -19, ska vi meddela förskolan/skolan?

Ja, om någon som barnet/eleven bor tillsammans med testar positivt för covid -19 bör ni höra av er till rektor (förskolor och skolor) eller skolsköterska (endast skolor).

Rektorer och skolsköterskor är noga med sekretessen och kommer inte informera någon om vem som är smittad, endast att smitta finns i familjen. Kontaktuppgifter till rektorer och skolsköterskor hittar du på Vaggeryd.se, utbildning och barnomsorg,länk till annan webbplats genom att gå in på ditt barns förskola/skola.

(Uppdaterat 2020-12-23)

Vad gäller kring provtagning och testning?

Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Vi följer rekommendationer från smittskydsenheten i Region Jönköpings läns och Folkhälsomyndighetens.

Psykisk hälsa och covid-19

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa (Sveriges kommuner och regioner) finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Om coronaviruset – för barn och ungdom

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. På deras webbplats finns information om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Läs mer om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Mitt barn har snuva som jag tror beror på pollenallergi, måste hen ändå vara hemma från förskolan/skolan?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber.

Om du tror att ditt barn enbart har symtomen pga pollenallergi är myndigheternas råd att hålla barnet hemma och påbörja medicinering mot allergin och se om den har effekt. Om medicineringen har god effekt och ni säkert vet att det handlar om allergi kan barnet återgå till förskolan/skolan. Detta är en fråga där det kan komma nya besked efterhand, därför uppmanar vi alla att fortsätta hålla sig uppdaterade på den här sidan.

Mitt barn har lindrigt förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber.

Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Om barnet har symtom som snabbt går över, behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan det går till skola eller förskola. Detta för att försäkra sig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om det har gått minst sju dagar sedan symtomen började, kan barnet gå tillbaka till skolan/förskolan, även om det har kvar enstaka lindriga symtom som lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Barnet måste i så fall ha mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Detta är enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs även under frågan ”Vad gäller kring provtagning och testning?” för info om vad som gäller om barnet testats för covid-19.

(Uppdaterat 2020-11-05)

Mitt barn har symtom som beror astma, måste barnet ändå vara hemma från förskola/skola?

Grundregeln är att alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver barnet inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel astma eller allergi. (Folkhälsomyndigheten)

Om ditt barn har astma eller allergi, och på grund av det har förkylningsliknande symtom, var noga med att informera personalen på förskolan/skolan om detta.

(Uppdaterat 2020-11-06)

Mitt barn är hemma från förskolan, bör jag även ha friska syskon hemma från förskolan?

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola, detsamma gäller sjuka syskon som ej ska vara med vid hämtning/lämning på förskolan. (Uppdaterat 2020-09-16)

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att minska smittspridningen. Vaggeryds kommun jobbar också med en beredskap för olika scenarion i skolorna, exempelvis om det skulle bli stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer dagligen upp hur frånvaron ser ut för både barn/elever och personal på de olika förskolorna och skolorna, för att snabbt upptäcka om det sker en stor ökning av smitta på någon enhet eller om det uppstår en situation med stor personalfrånvaro.

Vi har också utarbetat en god kontakt med Smittskyddsenheten i regionen och denna kontakt sköter vår medicinskt ledningsansvariga skolsköterska i samråd med vår elevhälsochef.

Information ges till eleverna

Alla, både personal och elever, informeras om hur man kan bidra till en minskad smittspridning genom att hålla en god handhygien, undvika att ta på ansiktet, och hosta eller nysa i armvecket.

Information ges till vårdnadshavare

Vårdnadshavare informeras kontinuerligt på Vaggeryds kommuns hemsida, samt via sociala medier. Beslut och information som rör den enskilda förskolan/skolan får du som vårdnadshavare - om det är aktuellt - från rektor.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen strävar vi hela tiden efter att ta beslut som grundar sig i nuläget och som är så säkra som möjligt för både barn, elever och personal.
För dig som vårdnadshavare är det extra viktigt att du kontinuerligt uppdaterar dig och tar del av information via vår webbplats samt tar del av information som du får via respektive förskola och skola då läget kan förändras snabbt.

Konkreta åtgärder

Vilka specifika åtgärder som genomförs just nu på våra enheter hittar du information om på www.vaggeryd.se.länk till annan webbplats

(Uppdaterat 2020-11-05)

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Ett viktigt nationellt mål i Sverige är att förskole- och skolverksamheten ska bedrivas som vanligt så att barn och elever fortsatt får sin rätt till utbildning tillgodosedd och det tycker vi inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun är ett bra och viktigt ställningstagande.

Om det uppstår en situation på en skola med ett ansträngt läge, t. ex. väldigt hög personalfrånvaro, kan huvudmannen fatta beslut om att tillfälligt övergå till distansundervisning. Vi samråder alltid med Smittskyddsenheten (Region Jönköpings Län) i våra beslut om åtgärder som rör situationen på förskolor/skolor.

Det kan även bli aktuellt att exempelvis en årskurs på en skola övergår till distansundervisning till exempel enskilda dagar eller veckor i syfte att glesa ut bland eleverna på skolan.

(Uppdaterat 2020-11-05)

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Skolplikt och elevers rätt till utbildning under rådande Coronaepidemi

För att förtydliga vad som gäller avseende frånvaro kopplad till Coronaepidemin har huvudmannen utarbetat en policy. I den kan du bland annat läsa om hur vi hanterar barn och vårdnadshavare som är i riskgrupp. Policyn är ett tillägg till de riktlinjer som finns sedan tidigare avseende frånvaro och ledighet som du når via den här sidan. Läs policyn här, under 'Skolplikt och elevers rätt till utbildning under rådande coronapandemi'.

(Uppdaterat 2020-11-05)

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i skola är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Skolplikt och elevers rätt till utbildning under rådande Coronaepidemi

För att förtydliga vad som gäller avseende frånvaro kopplad till Coronaepidemin har huvudmannen utarbetat en policy. I den kan du bland annat läsa om hur vi hanterar barn och vårdnadshavare som är i riskgrupp. Policyn är ett tillägg till de riktlinjer som finns sedan tidigare avseende frånvaro och ledighet som du når via den här sidan. Läs policyn här, under 'Skolplikt och elevers rätt till utbildning under rådande coronapandemi'.

(Uppdaterat 2020-11-05)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell