Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Händer på jordglob

Integration och flyktingmottagning

Arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagningen i Vaggeryds kommun och samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen med integration och etablering för att få jobb och egen försörjning.

Varför flykting- och asylmottagande

Sverige är ett land som värnar mänskliga och demokratiska rättigheter. Att vi välkomnar människor till Sverige har flera syften:

Det är en humanitär insats. Vi erbjuder en trygg och ljus framtid för människor som flyr från exempelvis krig och förföljelse. Att få söka skydd och asyl är en mänsklig rättighet och regleras av FNs konvention om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat.

De människor som kommer är också en viktig resurs för vårt samhälle och vår framtid. Vi står inför demografiska utmaningar med risk för arbetskraftsbrist och alltför hög andel äldre. En bra integration är en utmaning, vi ska och måste bli ännu bättre på att tillvarata nysvenskars kompetens och resurser för att kunna behålla vår välfärdsstat.

Vårt arbete med flyktingmottagning och integration

Arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagningen i Vaggeryds kommun. Vi samarbetar med olika offentliga myndigheter föreningar med mera i syfte att skapa förutsättningar för en bra och snabb etablering och integration. I denna ligger också att få ett jobb och en egen försörjning. Som styrdokument har kommunstyrelsen tagit fram vision och mål för integrationsarbetet.

De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Vid ankomst till kommunen blir man mottagen av flyktinghandläggaren som också följer med till den i förväg förberedda bostaden och visar även var olika verksamheter och samhällsfunktioner finns.

Därefter följer flera mottagningssamtal med information, stöd och hjälp samt förmedling av kontakter gentemot arbetsförmedling, vårdcentral, skola och biståndshandläggare. Under hela etableringstiden kan personen besöka AMEs öppna flyktingmottagning. Vi hjälper också till om den nyanlände behöver tolkhjälp i sina kontakter med det svenska samhället.

Öppettider

Reception:
Telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.00 (lunchstängt 12.00 -13.00)
Fredag 8.00 - 15.00 (lunchstängt 12.00 -13.00)

Besökstid:
Måndag - Fredag 10.00 - 12.00

Dag innan röd dag stänger receptionen 12.00

Bokade besök på övrig tid hämtas upp av personal i vänthallen nedanför trappen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Gradeen