Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Socialt företagande

Arbetsmarknadsenheten jobbar för att fler så kallade arbetsintegrerade sociala företag (ASF) ska starta och växa. Sociala företag ska integrera personer som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, in i arbetslivet och i samhället.

Projekt för socialt företagande

Det finns ett ökande intresse att driva företag med samhälleliga och sociala mål. Som ett led i detta drev Vaggeryds kommun under år 2010-2012 det ESF- finansierade projektet Oden företagspark. Projektet hade som mål att underlätta start av sociala företag och avslutades med att ett (1) socialt företag skapades genom den fristående ekonomiska föreningen Oden och Freja.

Föreningen (sociala företaget) har idag 4 fristående avdelningar med 16 anställda (2019) som bedriver hunddagis, second hand-butik, allserviceverksamhet samt en ekonomi- och redovisningsfunktion. Under hösten 2014 startade föreningen dessutom biltvätt.

Varför socialt företagande?

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med ett övergripande syfte att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, in i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

(Def. Tillväxtverket 2010)

Vad kan kommunen göra?

”Kommunens roll är att stötta utan att styra”

Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är ett prioriterat mål i Vaggeryds kommun. Metoden är ett effektivt sätt att öka möjligheterna för kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden, att få ett arbete.

Även upphandling med märkta kontrakt där upphandlingsförfarandet är speciellt riktat mot företag med anställda som har olika funktionsvariationer. Detta gynnar t.ex. Sociala företag. (Allt detta har stöd i LOU (Lagen om offentlig upphandling.)

Kontakta gärna mig om du har frågor inom området

Michael Anderberg

SE-Coach och företagssamordnare
Michael Anderberg 
Tel: 0393-67 86 12
E-post: michael.anderberg@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Michael Anderberg