Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Reserverade kontrakt i syfte att understödja sociala företag i kommunen

Enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LUK (lagen om upphandling av koncessioner) har upphandlande offentliga verksamheter möjlighet att:

  • reservera deltagandet i upphandlingar eller koncessionsförfaranden till vissa s.k. sociala företag,
  • alternativt föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Bestämmelserna vill lyfta fram verksamheter som i regel saknar möjligheter att under normala konkurrensförhållanden få offentliga kontrakt eller avtal. Kravet är att den verksamhet som leverantören bedriver ska ha som främsta syfte att stödja social och yrkesmässig integration av personer som på grund av vissa omständigheter har svårt att komma in på arbetsmarknaden (benämns ”missgynnade personer” i upphandlingsdirektiven). Exempel på vissa omständigheter kan vara funktionsnedsättning, psykosociala problem eller långvarig arbetslöshet.

Kommunens upphandlingsenhet i samarbete med Arbetsmarknadsenheten identifierar upphandlingsområden där sociala hänsyn i upphandlingen kan tillämpas.

Särskilda kontraktsvillkor om sociala hänsyn

Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är en prioriterad väg i Vaggeryds kommun eftersom det ökar möjligheterna för kommuninvånare, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett arbete.

Kommunen använder därför sociala hänsyn som ett särskilt kontraktsvillkor vid vissa upphandlingar. Särskilda kontraktsvillkor innebär att kontraktet är villkorat och anbudsgivaren måste acceptera villkoret redan i anbudet, men kravet behöver inte uppfyllas förrän uppdragets ska utföras.

Praktik/ Anställning

Under avtalstiden träffar kontaktpersoner från Vaggeryds kommun leverantören för att följa upp och planera och genomföra praktikplaceringar eller anställningar, inom de prioriterade grupperna:

  • Långtidsarbetslösa ungdomar
  • Långtidsarbetslösa utrikes födda
  • Personer med funktionsnedsättning

Vid avtalsuppföljningar för avtal där sociala kriterier skulle kunna tillämpas, men inte finns med, ämnar kommunen ta upp frågan med leverantören om möjligheten till frivilliga sociala hänsyn i verksamheten.

Varför är en praktik viktig?

Syftet med praktiken är att ge en arbetssökande kommuninvånare, som också är beroende av försörjningsstöd, en möjlighet att komma närmre ett arbete.

Genom en praktik får personen:

  • Kunskap om arbetsmarknadens villkor,
  • pröva nya sysselsättningar,
  • en vägledning i yrkesval,
  • färska referenser samt
  • möjlighet till personlig marknadsföring.

Allt syftar till att personen ska få och kunna behålla ett jobb och bli självförsörjande.

Arbetsgång

En anställd vid Vaggeryds kommun presenterar en lämplig person för leverantören. Ett besök bokas in där personen får presentera sig själv och sin kompetens. Förutsättningarna och syftet med praktiken diskuteras. Parterna gör tillsammans en beskrivning och en plan med arbetsuppgifter, arbetsmiljö, försäkringar, aktuella arbetstider, uppföljningar, kontaktpersoner mm.

Möjligheten finns att avbryta praktik för såväl företag som praktikant om det inte fungerar. Omfattningen av praktiken är beroende av syfte och mål för personen.

Praktikanten är försäkrad via Vaggeryds kommun.

Status per 2018-12-31

Särskilda kontraktsvillkor om sociala hänsyn

Särskilda kontraktsvillkor ställs kontinuerlig i upphandlingar av städentreprenader.

Krav som ställs är att entreprenören ska erbjuda praktikplatser eller anställning under avtalstiden. Prioriterade grupper är långtidsarbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa utrikes födda samt personer med funktionsnedsättning.

Kommunen har öppnat upp möjligheter för entreprenörer att delta i kommunens städupphandlingar genom att anpassa kraven till deras verksamhet, ex. tillåta att fler personer per enhet utför städningen.

Praktikplatser

Dialog med några befintliga leverantörer/entreprenörer som har avtal gällande fönsterputsning, service-och reparation av fordon och konditori genomfördes under 2018.

Reserverade kontrakt

Upphandling av mattransporter till socialnämnden.

Upphandlingen genomfördes som ”reserverad kontrakt” där deltagande i upphandlingen reserverades till sociala företag.

Omklädning och renovering av möbler

Upphandlingen genomfördes som ”reserverad kontrakt”.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Michael Anderberg