Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Filmen om Kristoffers resa beskriver metoden Supported Employment.

Supported Employment

Supported Employment, SE, har som grundtanke att alla människor har en arbetsförmåga.

Personer som är arbetssökande ska få det stöd och den vägledning som behövs för att hitta ett arbete som fungerar bra och är hållbart i längden. Arbetsmarknadsenheten använder sig av en metod kallad Supported Employment, SE. Metoden har som grundtanke att alla människor har en arbetsförmåga och vägen till arbete skapas främst genom den egna drivkraften och den egna viljan, med fokusering på de egna starka sidorna och tidigare erfarenheter.

Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment utgår från fem steg:

  • Överenskommelse med den arbetssökande
  • Tidigare och önskad yrkesprofil
  • Aktivt jobbsökande
  • Kontinuerligt arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetet

Metoden vilar på alla fem stegen, som också används under hela processen.

Vem kan få en SE-coach?

Supported Employment vänder sig till dig som är arbetssökande och har behov av extra stöd för att finna, få och behålla ett arbete. En coach som är utbildad i metoden kommer att stötta dig på vägen mot självförsörjning. Det är din motivation, dina intressen, önskemål, resurser, erfarenheter och behov som står i centrum. Tillsammans skapar vi en handlingsplan för hur din väg till lämpligt arbete ska se ut, eller om du istället önskar studera.

I Supported Employment arbetar vi även tillsammans med handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vid behov med kontakter inom vården. Arbetsrehabiliteringen sker i nära samarbete med aktuella kontakter. Vi har lång erfarenhet av samverkan med både privata företag och offentliga arbetsgivare.

Kontakta gärna mig om du har frågor inom området

Supported Employment-coach
Tel: 0393-67 86 12

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Kristina Dahlqvist