Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Bild på skylt vid industriområdet logpoint

Logpoint expanderar - nu är det Vaggeryds tur!

Omkring den 20 juli kommer skogen i norra delen av Vaggeryds kommun, Stigamo, att börja avverkas. Avverkningen är en del av det arbete som har inletts för att bereda omkring 10 hektar exploaterbar mark i anslutning till Logpoint South Sweden.

För att ta tillvara det utmärkta logistiska läget söder om Jönköping, längs med E4:an påbörjade Vaggeryds kommun ett samarbete med Jönköpings kommun redan 2009. Hösten 2015 beslutade kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun att påbörja projekteringen av norra delen av området - etapp 1. Projekteringen av infrastrukturen med ingående inmätningar, marksonderingar m.m. pågår och nu är det alltså dags för avverkning. Det är Ture Johanssons Trävaru AB som kommer att avverka skogen.

Avverkningen ska vara färdig i slutet av oktober och därefter kommer entreprenaden för markarbetena att upphandlas. I entreprenaden ingår att bygga infrastrukturen kring en ca 1500 meter lång väg med diken, vatten- och avloppsledningar m.m. Målet är att omkring 10 hektar ska vara byggbar för etablering i september-oktober 2017.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision