Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-07

Människor i samtal

CHANGE – ett regionalt kompetensutvecklingsprojekt

Projektet CHANGE är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till länets kommuner och deras samverkansaktörer. CHANGE förväntas bidra till förändring på medarbetarnivå samt organisationsnivå genom stärkt kompetens i bemötandes av och arbetet med nyanlända.

Indirekt förväntas detta på kort och lång sikt leda till förändringar på samhällsnivå som innebär att samhället blir mer inkluderande och att nyanlända och utrikes födda snabbare integreras, vilket är det huvudsakliga syftet med projektet.

Det övergripande målsyftet med projektet är att i Jönköpings län bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering, där mångfald ses som en tillgång och där förmågan hos nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Stärka kommunernas strategiska integrationsarbete

Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt hos medarbetare som i sitt arbete på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män, syftar projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till det övergripande målet.

Projektets kärna omfattar fyra målområden:

  1. Att se och stärka individen
  2. Andraspråksinlärning och nyanländas lärande
  3. Ökad mångfald och gemensam värdegrund
  4. Integrationsuppdraget och ökad samordning

Det innebär konkret att medarbetare inom olika yrkeskategorier kommer att erbjudas möjlighet att delta i olika insatser under de kommande 2,5 år. Dessa insatser och aktiviteter kommer att vara till exempel utbildningar, temadagar, workshops, föreläsningar.

Projektet pågår från september 2016 till och med augusti 2019 och finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

Europeiska socialfonden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk