Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-11-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-11-22

Företagarna ger företagsklimatet i Vaggeryds kommun poängen 4,09 på en skala mellan 1-6.

Förbättrat företagsklimat i kommunen

Kommunens företagare upplever att företagsklimatet har blivit bättre. I en undersökning av Svenskt Näringsliv presterar Vaggeryds kommun bra i förhållande till landets alla kommuner.

Drygt 200 företagare i kommunen, samt politiker, fick svara på ett antal frågor kring hur de ser på företagens förutsättningar, utmaningar och attityder. Svarade gjorde man på en skala mellan 1-6, där 4 poäng eller högre anses vara ett bra betyg.

Resultatet visar att Vaggeryds kommuns företagare anser att företagsklimatet på hemmaplan har förbättrats sedan fjolåret (se diagram nedan). Vaggeryds kommun presterar långt över sverigesnittet, och en bra bit över genomsnittet av kommuner i Jönköpings län.

Företagarna fick också svara på hur de upplever skolans attityder till företagande. Även där har svaren från Vaggeryds kommun "stuckit iväg", berättar Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

 – Det är glädjande eftersom det är något som vi har jobbat mycket med – särskilt i arbetsmetoden som vi kallar "Från förskola till jobb". Och det kommer vi fortsätta jobba med eftersom attityden är en så otroligt avgörande faktor för företagarna, säger Gert Jonsson.

Undersökningen visar att tillgången till kompetens är en av de frågor som fått lägre resultat, inte bara i Vaggeryds kommun utan på många ställen i landet.

– I och med att vi har så låg arbetslöshet i kommunen så blir det svårare för företagen att få fatt i arbetskraft, säger Gert Jonsson.

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, på besök hos Ture Johanssons Trävaru i satsningen "101 företag på 101 dagar".

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, på besök hos Ture Johanssons Trävaru i satsningen "101 företag på 101 dagar".

Företagarna ger företagsklimatet i Vaggeryds kommun poängen 4,09 på en skala mellan 1-6.

Företagarna ger företagsklimatet i Vaggeryds kommun poängen 4,09 på en skala mellan 1-6.

Politikerna ger företagsklimatet i Vaggeryds kommun poängen 4,71 på en skala mellan 1-6.

Politikerna ger företagsklimatet i Vaggeryds kommun poängen 4,71 på en skala mellan 1-6.

Fakta om enkäten Företagsklimat

Företagsklimat är ett projekt från Svenskt Näringsliv. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-22

Sidansvarig:

Simone Kamm