Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-06-14

Vaggeryds kommun i rundabordssamtal på Regeringskansliet

Vaggeryds kommun var inbjuden till rundabordssamtal på arbetsmarknadsdepartementet den 4 Juni.

Syftet var att utifrån de olika representanterna få synpunkter på den nya arbetsmarknadsutredningen och reformeringsarbetet av arbetsförmedlingen som presenterades i Januari i år. Jenny Andersson och Michael Anderberg från arbetsmarknadsenheten representerade kommunen. Ytterligare 2 kommuner i landet var inbjudna. Bland många andra deltagare syntes bl.a. chefen för Svenskt näringsliv, Cheferna för Företagarna och Almega samt Saco:s ordförande.

Samtalet var anordnat för att få in angelägna synpunkter utifrån deltagande organisationers perspektiv inför det fortsatta arbetet med bl.a. reformarbetet av arbetsförmedlingens framtida uppdrag.

Vaggeryds kommun lyfte farhågor på en mindre närvarande Arbetsförmedling där mottagningskontoret på AME riskerar nedläggning. En konsekvens skulle i så fall bli att man mister en stor del av sin lokala förankring som under senare tid tillsammans med arbetsmarknadsenheten givit goda resultat! De stora förlorarna skulle inte minst bli de som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Vidare lyftes också farhågor om att landets små kommuner även i andra sammanhang skulle bli förlorare när arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedlingen reformeras. De samt övriga synpunkter som kommunen lämnade togs emot väl och refererades till när dagen senare summerades.”

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-06-14

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision