Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-01-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Illustration med en väg över gröna kullar, en sol och blå himmel med moln. Med text står det Vägen mot heltid.

Därför arbetar vi med heltidsfrågan

"Heltidsfrågan är en fråga om att överhuvudtaget klara av att bemanna kommunens välfärd på kort och lång sikt."

I Jönköpings-Posten och Värnamo Nyheter den 14 januari kunde du på ledarsidan läsa en krönika med rubriken ”Vem jobbar för vem i Vaggeryds kommun?”. Skribenten konstaterar att Vaggeryds kommun ska erbjuda heltid till alla och frågar samtidigt vem som tjänar mest på idén.

Vägen mot heltid grundar sig i en nationell överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Överenskommelsen innebär ett samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att höja sysselsättningsgraden för medarbetare för att kunna erbjuda ett mer jämställt arbetsliv, bättre ekonomi samt tillgodose arbetsgivarens behov av kompetens och rekrytering.

Skärmklipp från JönköpingsPosten med rubriken "Vem jobbar för vem i Vaggeryds kommun".

Kommunens svar på krönikan

Samma dag som krönikan publicerades i tidningen skickade Vaggeryds kommun ett svar på krönikan undertecknat av Gert Jonsson och Kenth Williamsson där de gemensamt uttrycker Vaggeryds kommuns ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare som ger de anställda en säker och bra anställning.

Därför arbetar vi med heltidsfrågan

Som kommun och arbetsgivare har vi ett ansvar för att våra medarbetare har en bra arbetsplats att gå till, en skälig lön och en bra pension efter arbetslivet. Dessutom har Sveriges kommuner och regioner, SKR, tecknat ett centralt avtal med fackföreningen Kommunal från 2016 där parterna arbetar gemensamt för att skapa en heltidsorganisation. Vi vet att deltidsarbete är den största bidragande faktorn till låg pension för kvinnor, därför arbetar vi för att våra medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid om de vill.

Medarbetarenkäten visar att våra medarbetare är nöjda med att arbeta i Vaggeryds kommun, men ser vi specifikt på gruppen deltidsarbetande är de mindre nöjda än våra heltidsarbetande. I enkäten ser vi också att deltidsarbetande upplever att möjligheten till utveckling, delaktighet och erfarenhetsutbyte är sämre än för de som arbetar heltid. Deltidsarbetande är också mindre nöjda med vad de uträttat under arbetsdagen. 14 % (137 personer) av våra medarbetare svarar att de vill öka sin tjänstgöringsgrad.

SKR redogör i sin rekryteringsrapport ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden” 2018 att fram till 2026 kommer det saknas 508 000 medarbetare inom välfärden. SKR menar att om kommuner och regioner lyckas höja arbetad tid med i snitt fyra procentenheter motsvarar det 59 000 personer.

Ingen medarbetare i Vaggeryds kommun kommer att tvingas arbeta heltid eller gå upp i tjänstgöringsgrad mot sin vilja men Vaggeryds kommun vill skapa möjligheter för en heltidsorganisation.

Heltidsfrågan är en fråga om att överhuvudtaget klara av att bemanna kommunens välfärd på kort och lång sikt. Den handlar också om att våra medarbetare ska kunna försörja sig på sin lön. Vi ska ha en organisation där man klarar av att arbeta heltid, inte där man tvingas arbeta deltid.

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (m)
Kenth Williamsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (s)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell