Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-03-24

Illustration näringsliv

Stödåtgärder till näringslivet

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.

Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagarna att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.

– Det är avgörande för Vaggeryds kommun att vi har ett fungerande näringsliv just nu, men även efter den allvarliga situation som vi är i. Vi som kommun måste göra vad vi kan för att stödja och stötta vårt näringsliv där det finns behov. Vi ska hjälpa till där vi kan, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen på olika sätt. Vi tar frågan på största allvar och ser behovet av insatser och åtgärder. Vi jobbar aktivt med frågan om vad vi kan göra för vårt näringsliv och kommer löpande ha en dialog med företag och företagare om vilka behov som finns, säger näringslivschef Johan Thorsell.

Detta är stödåtgärderna till näringslivet i Vaggeryd kommun:

  1. Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till Vaggeryds kommun, Vaggeryds Energi AB och Vaggeryd - Skillingaryds Bostads AB. Anståndsprövning görs av respektive organisation, kontaktuppgifter se faktura.
  2. Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Detta görs i dialog med respektive organisation.
  3. Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  4. Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kan de skjutas på framtiden.
  5. Kommunen kommer genomföra en enkätundersökning för att fånga in företagens fråge- och problemställningar. Kommunen tillgängliggör en person för att ledsaga företagen i den rådande situationen.
  6. Kommunen öppnar för dialog kring möjlighet till resursutbyte. Detta kan innebära att företag i utsatta näringsverksamheter kan låta sin personal bidra i kommunal verksamhet under en period.

Samlade länkar för dig som företagare

Stödåtgärder till näringslivet

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.

Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagarna att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.


Värdebevis

Vaggeryds kommun delar ut en påskpresent i form av tre värdebevis värt 100 kronor/st till visstid- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Syftet är att uppmuntra till att handla av lokala företag i Vaggeryds kommun och mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av coronaviruset.


Science Park Jönköping

Science Park finns för dig om du behöver krisbetonat samtalsstöd eller en framåtblickande innovationsspaning. Vid mötet kan de till exempel ge dig mer information om lån och stödpaket, eller bolla idéer kring hur du kan hitta nya affärsmöjligheter med ändrade förutsättningar:

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-24

Sidansvarig:

Johan Lundell