Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-05-07

Illustration undersökning.

Företagen ger Vaggeryd kommun högt betyg

Vaggeryds kommun deltar i servicemätningen Insikt som mäter kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Totalt deltog 188 kommuner i undersökningen om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men också nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Följande myndighetsområden är med i undersökningen:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Vaggeryds kommun - topp 10 i Sverige

Den 22 april 2020 offentliggjorde SKR det nationella resultatet för 2019 samt kommunrankingen. Resultatet visar att Vaggeryds kommun hamnar på plats 9 av 188 när det gäller ärenden till företag.

Vilka fantastiska nyheter! Det är roligt att vi får ett så bra resultat och att vi är topp 10 i landet. Vi möter våra lokala företag på många olika sätt och i olika ärenden. Att våra företagare upplever bra service och bemötande från Vaggeryds kommun är en viktig och prioriterad fråga. Resultatet är ett kvitto på att vi når framgång i vårt arbete med att ständigt utveckla och förbättra, och jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som på något sätt är i kontakt med företagen och bidrar till det goda resultatet, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande

Ett par områden som mäts i undersökningen och där Vaggeryds kommun får höga betyg är bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Jag är glad och stolt över det höga resultatet och att företagen fortsatt är nöjda med bemötandet i kontakten med oss. Trycket är högt på förvaltningen men tillsammans jobbar vi hårt för att ge den bästa möjliga servicen, säger Thomas Andersson Tf. miljö- och byggchef i Vaggeryds kommun.

2020 år enkäter

På grund av rådande omständigheter är utskicket av 2020 års enkäter till företagen pausade. Vaggeryds kommun kommer att föra en dialog med näringslivet under våren om när företagarna tycker att det är lämpligt att starta enkätutskicken från SKR.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-05-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision