Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-09-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Vaggeryds kommun på plats 36 i landets företagsklimat

Vaggeryds kommun rankas på plats 36 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet.

Varje år skickar Svenskt näringsliv ut en enkät till företagare och politiker för att undersöka hur företagsklimatet ser ut i landets alla kommuner. Rankingen har pågått sedan 2009 och Vaggeryds kommun har genom åren tagit position i det övre skiktet mellan plats 19-46 i hela landet. Under onsdagen presenterades siffrorna från 2020 års ranking där Vaggeryds kommun hamnar på plats 36 och tappar alltså några placeringar från plats 30 under föregående år.

– Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Vaggeryds kommun är fortfarande bättre än länet och Sverige i stort. Det gör naturligtvis inte att vi kan slå oss till ro. Med tanke på att vi sjunker något i årets ranking så finns det förbättringspotential, säger Johan Thorsell, näringslivschef på Vaggeryds kommun.

Tillgång till rätt arbetskraft

Företagarnas tillgång till arbetskraft med rätt kompetens visar en positiv utveckling i årets ranking, med en klättring till plats 122 bland landets kommuner, jämfört med fjolårets 165. Företagarna uppger en önskan om att kommunen ska prioritera en ökad anpassning av utbildningar efter företagens kompetensbehov framöver.

– Vi har påbörjat en dialog med utbildningsförvaltningen om hur vi bättre ska kunna matcha industrins behov av kompentens framöver, samt att genomföra möten mellan industrin- och utbildningsförvaltning under nästa år. Vidare så har en del av industriprogrammet nu placerats hos företagen, något som vi hoppas ska ge positiva effekter, säger Johan.

Fler bostäder önskas

Bland enkätsvaren framgår också önskan om att kommunen ska prioritera att skapa fler bostäder framöver för att bidra till ett förbättrat företagsklimat.

– Intresset för att bo i Vaggeryds kommun är fortsatt högt. För att möta efterfrågan har kommunen det senaste året sålt tomter för nybyggnation och byggt hyresbostäder. Kommunens verksamheter behöver också hålla en jämn takt med den positiva befolkningsutvecklingen, exempelvis med skolor och äldreomsorg, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Förbättringsarbetet fortsätter

Vaggeryds kommun jobbar löpande med att förbättra företagsklimatet, bland annat genom dialog med företagen och genom samarbete i lokala, regionala och nationella nätverk. Målet är en plats med hög sysselsättning och ett varierat näringsliv, och en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig.

Under året som gått har näringslivsarbetet flyttat in i kommunhuset, från att tidigare har varit till hälften ägt av näringslivet i kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivsråd. I samband med förändringen har man lagt vikt vid att förenkla samarbetet med näringslivet, bland annat genom att införa månatliga nyhetsbrev, förbättra hemsidan på vaggeryd.se, och fortsatt besöka företag för att lyssna till näringslivets behov, menar Johan Thorsell.

– Nu ska vi sätta oss ner och analysera de nya svaren från årets ranking mer i detalj, för att ta lärdom i hur vi jobbar mot ett bättre företagsklimat framöver, säger han.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I Vaggeryds kommun svarade 102 företag på enkäten.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm