Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Johan Thorsell, Annika Hedvall, Mattias Lindqvist Toftgård

Junimingel på Fenix i Vaggeryd där alla betonar vikten av samverkan mellan skola och näringsliv. Johan Thorsell, Annika Hedvall, Mattias Lindqvist Toftgård (ej på bild Per-Erik Lorentzon).

Junimingel på Fenix för arbetsliv och skola

Skolan och arbetslivet i Vaggeryds kommun behöver en närmare relation för att möta behoven i framtiden.

Förhoppningen är att Juniminglet på Fenix gymnasium den 1 juni 2023 blir ett återkommande inslag, där alla som har med skola och arbetsliv att göra får en plats att mötas, skapa relationer med ett grundläggande syfte utifrån kompetensförsörjning och utbildning.

Vid minglet hälsades gästerna välkomna av Mattias Lindqvist Toftgård, t.f. biträdande rektor för gymnasiet. Kommundirektör Annika Hedvall, Johan Thorsell, näringslivschef och Per-Erik Lorentzon, chef för barn- och utbildningsförvaltningen berättade alla hur viktiga relationerna är för att möta framtidens behov av kompetens.

-Det är viktigt med samverkan mellan näringsliv och skola. Vi vill möta de behov som uppstår i framtiden. Vi behöver kommunicera mer och bättre för att utbilda till rätt kompetenser, Annika Hedvall, kommundirektör.

Per-Erik betonade vikten av att förädla de utbildningar vi har och samarbeta mer med arbetslivet. Fånga upp elever både inom och utanför kommunen att göra sin APL i Vaggeryds kommun. Att våga tänka bredare och större. Per-Erik tror på ett bättre samarbete i GGVV-regionen.

-Alla program kan man inte ha på alla skolor, därför tror jag på ett samarbete i GGVV-regionen. Det finns många vägar att testa och hitta olika vägar att skapa relation för framtida arbetskraft, säger Per-Erik Lorentzon.

Johan Thorsell, näringslivschef påpekade även han vikten av samverkan mellan skola och näringsliv.

-Vi har bland annat skapat ett kompetensteam som träffas en gång i veckan för att fånga behov både på kort och lång sikt. Vi har ett näringslivsråd där alla branscher finns representerade. Vi gör ständigt företagsbesök där skolan är medbjudna. Industrinatt där vi träffar årskurs 8 och nu drar vi igång detta med Junimingel som förhoppningsvis är ett avstamp för ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Vi vill tillsammans bygga långsiktiga strategiska relationer för framtiden.

-Detta är början på något större, att spetsa till, synliggöra ett samarbete och en samverkan. Vi ska knyta ihop kontaktytorna, avslutar Mattias Lindqvist Toftgård och bjuder in gästerna till den öppna bistron för en måltid där samtalet fick fortsätta, nya kontakter och relationer fick möjlighet att skapas.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd