Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Byggnation av stort batterilager för stabilare och grönare energiförsörjning i Vaggeryd

För att stärka den lokala energiförsörjningen och främja den gröna omställningen byggs just nu ett energilager mellan Vaggeryds Energi och Vaggeryds chark. Med det här lagret vill man skapa en energireserv som kan hantera både över- och underskott av el i nätet, något som förväntas göra elnätet mer robust, pålitligt och kostnadseffektivt.

Med den växande utmaningen att balansera efterfrågan och tillgång på el, både lokalt och nationellt, har behovet av innovativa energilösningar blivit alltmer akut. Energilagringstekniken, som detta projekt representerar, förväntas spela en avgörande roll för att möjliggöra en smidig övergång till elektrifiering, vilket är en nyckelkomponent i arbetet för att uppnå hållbara energisystem och minska koldioxidutsläppen.

Jacob Bergström, projektledare för detta initiativ, framhåller flera faktorer som bidrog till valet av Vaggeryd som etableringsplats. Den strategiska geografiska placeringen, tillsammans med en gynnsam dialog med kommunen och Vaggeryds Energi var några av faktorerna som bidrog till etableringen här. Bergström understryker även det lokala engagemanget och betonar att projektet kommer att bidra till den ekonomiska och industriella utvecklingen i regionen.

En milstolpe i projektet markerades när det första spadtaget togs av Gert Jonsson, Roger Ödebrink, Alex Young Shing och Jacob Bergström. Denna ceremoni symboliserade starten på byggprocessen för vad som kommer att bli Vaggeryds första batterilager och ett steg mot en mer hållbar energiframtid för kommunen och dess invånare.

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (M), välkomnar detta initiativ och betonar vikten av att ta itu med energiutmaningarna på lokal nivå. Han ser energilagret som en vital resurs för att jämna ut variationerna i energiförsörjningen och ser fram emot dess positiva inverkan på samhället.

Byggprojektledaren Alex Young Shing ger en översikt över projektets framsteg och förväntningarna på framtiden. Han avslöjar att markarbetet förväntas vara avslutat under sommaren och att installationen av batterikontainrar med en total kapacitet på 11 megawatt planeras att slutföras innan september månad.

Rickard Larsson, VD för Vaggeryds Energi, ser med tillförsikt på energilagret som ett värdefullt tillskott för att reglera nätet och förbättra energiförsörjningens stabilitet. Han ser fram emot det ömsesidiga samarbetet mellan energilagret och elnätsleverantören, vilket förväntas gynna både företaget och samhället som helhet.

I en tid av ökande medvetenhet om behovet av hållbar energi är detta projekt i Vaggeryd ett levande exempel på hur lokala samhällen kan driva på utvecklingen mot en renare och mer pålitlig energiframtid. Med detta batterilager tar Vaggeryd ett stort steg mot att bli en föregångare inom grön energiteknologi och ett föredöme för andra regioner att följa efter.

Första spadtaget - Ingrid Capacity.
Ingrid Capacity i Vaggeryd.
Första spadtaget hos Ingrid Capacity.
Ingrid Capacity - Vaggeryd.
Första spadtaget hos Ingrid Capacity.

Nyheter från vaggeryd.se/naringsliv

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jennie Svensson