Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Positiva resultat för näringslivsklimatet i Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun fortsätter att stärka sitt näringslivsklimat enligt de senaste undersökningarna från Svenskt Näringsliv. Trots redan högt betyg har kommunen lyckats förbättra det allmänna omdömet om företagsklimatet ytterligare vilket understryker att vi är på rätt väg och att vår strävan efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företagare fortsätter.

En av de mest framträdande åsikterna är företagens feedback kring digitalisering, där ytterligare förbättringar efterfrågas. Vi är glada att kunna meddela att vi redan har tagit till oss denna feedback och arbetar intensivt med att förbättra våra digitala tjänster. Sedan årsskiftet har vi påbörjat en process kring digitala tjänster för bygglov vilket är ett första steg mot att digitalisera fler tjänster framöver. Detta kommer att göra det enklare för både företag och medborgare att interagera med kommunen och sköta sina ärenden digitalt.

En annan viktig faktor för våra förbättrade betyg är vår aktiva dialog med företagen. Under året och inför enkäten från Svenskt Näringsliv har vi kontinuerligt uppmuntrat företagen att dela med sig av sina tankar och idéer kring vad som kan förbättras. Vi har bett företagen att vara ärliga och detaljerade i sina svar och deras feedback har varit ovärderlig för att kunna identifiera våra styrkor och områden där vi kan bli ännu bättre. Detta har tydligt reflekterats i årets näringslivsenkät. Denna öppenhet och samarbetsvilja har gett oss värdefulla insikter som nu ska omsättas i konkreta åtgärder.

Kommunens näringslivschef, Johan Thorsell, kommenterar:

– Det är fantastiskt att se att vårt engagemang och våra ansträngningar ger resultat. Vi är stolta över att ha blivit bäst i länet förra året och glada över att våra företagare fortsatt ser värdet i våra förbättringar. Digitaliseringen är en viktig del av vår strategi framåt och vi är fast beslutna att leverera på den fronten.

Mätningarna från Svenskt Näringsliv bekräftar att Vaggeryds kommun är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta lyssna på våra företagare och arbeta nära dem för att säkerställa att vårt näringslivsklimat inte bara är bra, utan exceptionellt. Med fortsatt dialog och fokus på digitalisering står vi väl rustade för framtiden.

Nyheter från vaggeryd.se/naringsliv

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jennie Svensson