Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild på bagare på Jonssons konditori.

Foto: Mattias Bokinge.

Fältstudier: Gymnasieelever gör företagsbesök

På Fenix vill vi att eleverna på de studieförberedande programmen ska ges möjlighet att utveckla kontakter med lokala företag och organisationer. Därför har vi skapat det vi kallar för fältstudievecka en gång per termin där vi på lite olika sätt skapar samarbete med närsamhället beroende på vilken årskurs eleverna går.

Vi tror på att samarbete ger nytta för såväl företag/organisationer som gymnasieelever. Är ni i ert företag eller organisation intresserade av att bidra till denna utveckling så är ni välkomna att fylla i nedanstående formulär eller kontakta oss.

Tanken är att eleven ska, om det är möjligt, ha kontakt med samma företag under åk 1, åk 2 och åk 3. Första kontakten handlar om att lära känna företaget

Årskurs 1 på gymnasiet: halvdag

Höstterminen

Under höstterminen gör förstaårseleverna en uppgift i kursen entreprenörskap som innebär kontakt med ett företag. Detta görs under en dag, och då besöker de ett företag under en halvdag. Uppgiften utformas, redovisas och bedöms av lärare i kursen entreprenörskap.

Vårterminen

Eleverna ska göra en uppgift mot en kurs på programmet. Uppgiften innehåller en företagskontakt. Lärarna väljer ut vilken kurs som är relevant för eleverna, och ansvarar för att utforma uppgift och bedömning. Eleverna arbetar i grupp för att minska antalet företagskontakter.

Årskurs 2 på gymnasiet: två heldagar

Höstterminen för tvåorna

Lärarna ansvarar för att etablera företagskontakter och utforma en uppgift som kopplas till elevernas examensmål. Uppgiften ska eleverna sedan redovisa i skolan.

Elevernas första kontakt med företaget handlar om att lära känna företaget. Detta sker under två skoldagar i grupper om 2 - 3 elever.

Vårterminen för tvåorna

Fortsatt kontakt med samma företag som eleverna haft kontakt med under höstterminen. Eleverna ska nu göra en uppgift mot företaget utifrån sitt inriktningsval. Uppgiften redovisas under fältstudieveckan och bedöms av läraren i kursen. Eleverna uppmanas också undersöka möjligheten att göra ett gymnasiearbete mot företaget i årskurs 3.

Läroplanen

I gymnasieskolans läroplan beskrivs uppdrag, mål och riktlinjer. Ett sätt att nå och följa dessa är att organisera fältstudier på närliggande företag eller organisationer.

Gymnasieskolans uppdrag, mål och riktlinjer

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling” (Lgy 11, kap. 1). Undervisningen ska formas så att eleverna:

  • medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper (Lgy 11, kap 2.4 mål)
  • har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och (Lgy 11, kap 2.4 mål)
  • är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket (Lgy 11, kap 2.4 mål)
  • i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans personal och i samhället utanför skolan, (Lgy 11, kap 2.4 riktlinjer)
  • i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, (Lgy 11, kap 2.4 riktlinjer)
  • i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv (Lgy 11, kap 2.4 riktlinjer)
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm