Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Dricksvattenanläggningar

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos miljö- och byggförvaltningen.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen:

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • är en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder m.m.)
  • är en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.)

Lagkrav

(SLVFS 2001:30). Enligt föreskrifterna ska exempelvis den som producerar och tillhandahåller dricksvatten ta fram;

  • en faroanalys – bedömning av faror och risker gällande bland annat beredning och distribution av dricksvatten och
  • ett undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenkvaliteten. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal undersökning respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter

Miljö- och byggnämnden ska efter en granskning fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet.

Länk till Livsmedelsverkets information om små dricksvattenanläggningar:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-30

Sidansvarig:

Annie Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision