Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dricksvattenanläggningar

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos miljö- och byggförvaltningen.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen:

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • är en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder m.m.)
  • är en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.)

Lagkrav

(SLVFS 2001:30). Enligt föreskrifterna ska exempelvis den som producerar och tillhandahåller dricksvatten ta fram;

  • en faroanalys – bedömning av faror och risker gällande bland annat beredning och distribution av dricksvatten och
  • ett undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenkvaliteten. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal undersökning respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter

Miljö- och byggnämnden ska efter en granskning fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet.

Länk till Livsmedelsverkets information om små dricksvattenanläggningar:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund