Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Folkölsförsäljning, anmälan

För att få sälja folköl, öl klass II måste en anmälan göras till socialnämnden i kommunen. Anmälningsskyldigheten är nödvändig för att kommunen ska få kännedom om vilka som säljer öl och för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Detaljhandel med öl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal av miljö- och byggskyddsnämnden. Det är också tillåtet att sälja öl i restauranger, gatukök och pizzabutiker som är godkända som livsmedelslokaler och som säljer mat för avhämtning. Det är även tillåtet att servera öl om servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen.

Det så kallade kiosksortimentet, konfektyr, chips, snacks, läsk och glass ger inte laglig rätt att sälja folköl. Matvarusortimentet ska vara någorlunda brett och utgöras av egentliga matvaror. En tumregel är att en kund ska kunna handla matvaror för att kombinera olika typer av måltider som frukost, lunch och middag.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl är skyldig att utöva tillsyn och har också skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Programmet kan exempelvis innehålla hur personalen skall få information om alkohollagens bestämmelser samt vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl. Ansvaret och formerna för ålderskontrollen bör särskilt beaktas.

Försummelse i fråga om egentillsynen eller i fråga om utarbetande av egentillsynsprogram kan utgöra grund för ingripande av kommunen.

Kommunens uppgift i förhållande till folkölsförsäljningen är att ge information, rådgivning, kontroll av verksamheten samt kontroll av egentillsynsprogram

Försäljning av öl ska ske på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället.

  1. Förslag egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förbud mot försäljning av folköl

Kommunen kan förbjuda detaljhandel eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Tiden för förbud mot fortsatt försäljning av öl är sex månader. Vid upprepad eller allvarlig försummelse ges en möjlighet att förbjuda fortsatt försäljning under en period av tolv månader.

  • Öl får inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år.
  • Öl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Öl får inte heller lämnas ut till någon som kan misstänkas överlåta ölet (langa) till någon som inte har rätt att köpa.

Anmälningsskyldighet

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla sin ölförsäljning till kommunen. Anmälningsskyldigheten är nödvändig för att kommunen ska få kännedom om vilka som säljer öl och för att kunna bedriva en effektiv tillsyn. Du hittar anmälningshandlinger under självservice nedan.

Tillsynsavgift för alkoholförsäljning

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer folköl.

Tillsynsavgift: 1 652 kr/år.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson