Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kemikalier

Kemikalier, tvätt- och städprodukter

Kemikalier används mer eller mindre i alla verksamheter och hushåll.  Även om de för med sig många positiva saker, kan de också vara farliga för oss människor och för miljön. Därför är det viktigt att tänka på hur du förvarar och använder kemikalier.

Alla har ett ansvar

Det är viktigt att den som importerar, säljer, handlar upp, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier har tillräcklig kunskap och visar den aktsamhet och försiktighet som behövs så att människor eller miljön inte skadas.

Använd inte farligare medel än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Detta är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken. Med andra ord, använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter, när sådana finns. ”Svanen”, Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” och EU-blomman är exempel på miljömärkning. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt. En miljömärkt produkt är mindre miljöfarlig, den är inte miljövänlig.

Hur vet jag vilka produkter som kan vara skadliga?

Tillverkare och importörer av kemikalier har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Kemikalieinspektionen övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna. Bra information om kemikalier och märkning finns på kemikalieinspektionens webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden