Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Cisterner

Om du har en cistern för eldningsolja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet, så att det inte påverkar miljön. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Installation av cistern

Ska du installera en ny cistern utomhus eller inom ett vattenskyddsområde måste du informera miljö- och byggförvaltningen. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid innan cisternen tas i bruk. Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera kommunen såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde.

Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer/uppställningar:

  • Oljetank över 1 m³ i mark.
  • Oljetank 1-10 m³ ovan mark utomhus.
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde.
  • Lägga rörledningar till cistern i mark.

Efter att du har installerat cisternen så ska en installationskontroll göras, detta gäller även cisterner inomhus.

Kontroll av cisterner

Cisterner för diesel- och eldningsolja ska kontrolleras regelbundet enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2003:24). Kontrollen är till för att förebygga olyckor och läckage. Liksom miljöfarliga utsläpp till mark och grundvatten. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter och ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag.

På Swedacs hemsida kan du läsa mer om detta. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk.

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

När du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bifogas sedan till anmälan.

För att cisternen som tagits ur bruk ska slippa återkommande besiktningar krävs:

  • Cisternen är tömd och rengjord det vill säga är torr invändigt.
  • Åtgärder är vidtagna så att cisternen inte går att fyllas på av misstag, till exempel ska påfyllningsrör och avluftningsledning vara borttagna.
  • Om det är en cistern i mark ska den grävas upp. Undantag kan göras för att undvika sättningsskador. Om cisternen måste ligga kvar i marken ska den sandfyllas.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljökontoret om föroreningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson