Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Försäljning av kemiska produkter

Genom att välja och erbjuda kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt kan du bidra till att minska riskerna för kunder och miljö.

Det finns krav på hur kemikalier ska vara märkta och hur förpackningar ska vara utformade. Tillverkare och importörer av kemiska produkter har huvudansvaret men alla som säljer kemikalier ansvarar för att det som säljs uppfyller lagstiftningens krav. Kraven gäller till exempel farlighetsmärkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Det är inte bara i hemmet som det sker förgiftningstillbud med kemikalier. I butiker ska kemikalier alltid förvaras oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck. Kravet på avstånd mellan kemikalier och livsmedel finns bland annat för att minska risker för förväxling.

Barnskyddande förslutning

Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutning. Det är många som tror att barn inte kan öppna barnskyddande förslutningar. Så är inte fallet, förpackningen tar bara längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket.

Kontrollera i butiken

Det är viktigt att alla som säljer kemikalier har bra egenkontroll, bland annat när det gäller följande:

  • Gör stickprov vid leveranser och kontrollera att barnskyddande förslutningar fungerar, att märkningen är korrekt och att det finns kännbar varningsmärkning.
  • Se till att de brister som upptäcks vid stickproven åtgärdas innan kemikalien säljs.
  • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.
  • Placera kemikalierna i butiken med hänsyn till svåråtkomlighet för små barn och avstånd till livsmedel.
  • Utse någon att ha ansvar för kemiska produkter.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden