Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Egenkontroll i livsmedelshantering

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska enligt lag ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hantering av livsmedel. Det visas genom egenkontroll, och det ska vara anpassat efter verksamheten.

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs att livsmedelsföretaget själv kontrollerar sin verksamhet genom egenkontroll. Ett system för egenkontroll ska innehålla rutiner för de så kallade grundförutsättningarna. Grundförutsättningarna är de mest grundläggande kraven för säker livsmedelshantering till exempel temperatur, rengöring, personalhygien, utbildning.

Förutom fungerande rutiner ska (i de flesta verksamheter) ett system för egenkontroll även bygga på principen för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Livsmedelsverket har tagit fram en information om vad egenkontroll ska innehålla.

Vad innebär faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)?

I korthet innebär det att du som livsmedelsföretagare går igenom din verksamhet steg för steg, från inköp till servering/försäljning. Du ska sedan ta reda på vilka hälsofaror som finns i varje steg. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska faror. När farorna har identifierats ska du tänka igenom hur de ska undvikas.

Genom att få kunskap om vilka faror som finns i din livsmedelshantering kan du bedöma om din egenkontroll är tillräcklig för att undvika farorna. När du är medveten om riskerna kan du sätta in resurserna där de behövs som mest.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-15

Sidansvarig:

Annie Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision