Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Livsmedelshantering vid evenemang

Livsmedelsslagstiftningen omfattar all saluföring av livsmedel oavsett om livsmedlet säljs eller erbjuds kostnadsfritt. Det är du som erbjuder livsmedlen som ansvarar för att livsmedlet är säkert, det vill säga att konsumenterna inte ska riskera att bli sjuka vid förtäring.

  • Den som hanterar livsmedel skall iaktta en god hygien bl.a. ska tillgång till vatten, tvål och pappershanddukar finnas tillgängligt vid hantering av oförpackade livsmedel.
  • Personer som hanterar oförpackade livsmedel skall använda ändamålsenliga och rena skyddskläder.
  • Lämpliga redskap skall användas vid hanteringen av oförpackade livsmedel.
  • Vatten som används vid beredning av livsmedel skall vara av dricksvattenkvalitet.
  • Livsmedel ska förvaras i, för livsmedel, rätt temperatur t.ex. vid kyl- och frysförvaring, varmhållning.
  • Livsmedel som säljs förpackade skall följa märkningsreglerna i livsmedelslagstiftningen. Vid förfrågan ska eventuella allergener kunna redovisas.
  • Utrymmen där livsmedel hanteras skall liksom utrustning och redskap hållas rena och i gott skick.
  • Livsmedel ska förvaras på ett sådant sätt att kvalitén inte riskerar att försämras t.ex. skyddade från andra livsmedel, nederbörd, solljus.
  • Avfall som uppkommer skall tas omhand på ett hygienisk godtagbart sätt i enlighet med Vaggeryds kommuns anvisningar.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund