Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grönsaker

Registrering

Alla livsmedelsverksamheter i kommunen ska vara registrerade hos miljö- och byggförvaltningen. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Det gäller oavsett om du ska starta ny verksamhet, ta över en befintlig verksamhet eller ändra bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag.

Större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller ett slakteri måste ansöka om ett godkännande hos Livsmedelsverket. Då kommer Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta.

Avgifter

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljö- och byggförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

Alla livsmedelsverksamheter i kommunen ska vara registrerade hos miljö- och byggförvaltningen. För registreringen tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggning, för år 2024 är timavgiften 1 180 kronor.

Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Varje år betalar du en avgift för miljö- och byggförvaltningens kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur mycket kontroll din verksamhet behöver. Det beror i sin tur på vilken riskklassning den har.
När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, eller i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats. Vi använder oss av Livsmedelsverkets modell för riskklassning.

Avgift för uppföljande kontroll

Utöver den ordinarie kontrollen gör miljö- och byggförvaltningen ibland även ytterligare kontroller: uppföljande kontroll när brister behöver följas upp, och kontroller vid utredning av klagomål. Dessa kontroller ingår inte i den årliga avgiften.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. För dessa kontroller gäller vår timavgift 1 180 kronor.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund