Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Grönsaker

Starta livsmedelsföretag

Har du planer på att starta en verksamhet där livsmedel hanteras? Här får du vägledning och råd om vad du behöver göra för att komma igång.

Registrering

Minst två veckor innan en livsmedelsverksamhet ska starta i Vaggeryds kommun måsten den registreras hos miljö- och byggförvaltningen. Registrering ska ske vid nya verksamheter och vid ägarbyte. En livsmedelsverksamhet som anmält för registrering får starta tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till kontrollmyndigheten.

Kontroll

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. I samband med att verksamheten öppnar kommer kommunens livsmedelsinspektörer att göra en kontroll för att se så att lokalen uppfyller lagstiftningens krav och att verksamhetens hygienrutiner fungerar tillfredställande.  

Avgifter

När en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering kommer en registreringsavgift att tas ut. Den täcker handläggningen av anmälan och motsvarar en timavgift. Då verksamheten är registrerad kommer en årlig kontrollavgift att tas ut.

En årlig kontrollavgift tas ut varje år med start från året då verksamheten påbörjas. Kontrollavgiftens storlek är baserad på typ av verksamhet, risk samt verksamhetens omfattning. I avgiften ingår tillsynsbesök. När uppföljande inspektion och provtagning krävs ska miljö- och byggförvaltningen ta ut extra offentlig kontroll. Då debiteras verksamhetsutövaren på de timmar som överstiger redan betalda timmar.

Årsavgiften fastställs av miljö- och byggförvaltningen genom riskklassning. Innan beslutet ges du möjlighet att lämna synpunkter.

Märkning

Alla förpackade varor som säljs ska vara märkta med information om ingredienser, datummärkning, tillverkare, förvaringsanvisningar, vikt med mera. Märkningen ska vara tydlig, lättbegriplig och den får inte vilseleda konsumenten. Märkningen ska ge konsumenten möjlighet att bland annat undvika sådant som man inte tål, gamla livsmedel och veta hur livsmedlet ska hanteras eller tillagas.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-09-03

Sidansvarig:

Annie Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision