Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bingo

Lotteri och tillstånd

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än elva kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under högst en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Vem kan söka registrering för lotteri?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138). Länk till annan webbplats.     Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige.
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.  
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål.
  • Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.   
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Registrering

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare   
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse   
  • Föreningens stadgar

Vid en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp. 

(För 2019 = 1 549 845 kr) 

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Avgifter och redovisning av lotterier

Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen, en faktura skickas till föreningen efter att registrering och tillstånd har godkänts.

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen genomför på en speciell blankett.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till

Vaggeryds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 42
568 92 Skillingaryd

Märk kuvertet: "Lotteritillstånd".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm