Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Underrättelse om registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till tillsynsmyndigheten innan den tas i drift. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Förutom att registrera anläggningen gäller även att medelstora förbränningsanläggningar ska anmälas i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Tillstånd

Tillståndsplikt gäller för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt, enligt 21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) (verksamhetskod 40.51). För att avgöra anläggningen storlek ska effekten för alla enskilda förbränningsanläggningar på platsen summeras. Summeringen gäller för alla pannor, gasturbiner och stationära förbränningsmotorer oavsett vilka bränslen som används (även avfallsklassat bränsle).

Anmälan

Anmälningsplikten beror av anläggningstyp, storlek och bränsle.

Anmälningsplikt gäller för förbränning med en total installerad effekt av 20 megawatt eller mindre, enligt 21 kap. 11 § och 12 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.60 för förbränningsanläggning och verksamhetskod 40.70 för gasturbinanläggning).

För gasturbinanläggningar gäller anmälningsplikt utan nedre storleksgräns.

För övriga typer av förbränningsanläggningar, pannor och stationära förbränningsmotorer, gäller en nedre storleksgräns med en total installerad tillförd effekt av

  • mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  • mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

För att avgöra anläggningens storlek ska effekten för alla enskilda förbränningsanläggningar på platsen summeras. Det gäller oavsett om olika bränslen används. Om inte alla enskilda förbränningsanläggningar på platsen eldas med olja eller bränslegas inträder anmälningsplikten för hela anläggningen vid 500 kilowatt.

Stationära förbränningsmotorer avsedda endast som reservaggregat vid elavbrott är undantagna anmälningsplikten.

För de minsta anläggningarna krävs varken tillstånd eller anmälan. Mindre pannor kan omfattas av bestämmelser i enlighet med Ekodesigndirektivet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Dörte Schuldt