Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn i mössa

Starta enskild verksamhet inom skola och förskola

Du som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Vaggeryds kommun ska skicka in en skriftlig ansökan med vissa uppgifter som sedan behandlas av barn- och utbildningsförvaltningen.

Barnomsorgspeng

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Med pedagogisk omsorg avses familjedaghem, trefamiljssystem, med mera.

Bidragsskyldigheten innebär att all verksamhet i fristående regi, som godkänts av kommunen är berättigad till kommunalt bidrag som inte oskäligt avviker från det bidrag som den egna kommunala verksamheten erhåller. 

Fristående förskola/fritidshem

Ett godkännande av fristående förskola/fritidshem skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden varvid skollagen, Lpfö-98, läroplan för grundskolan och skolverkets allmänna råd skall vara vägledande i bedömningen av verksamheten. Vidare skall huvudmannen inhämta tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden och räddningstjänsten innan ansökan om godkännande lämnas.

Pedagogisk omsorg

Ett godkännande av annan pedagogisk omsorg skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden varvid skollagen och skolverkets allmänna råd skall vara vägledande i bedömningen av verksamheten. Vidare skall huvudmannen inhämta tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden och räddningstjänsten innan ansökan om godkännande lämnas.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm