Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från till exempel matlagning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån vilket görs genom en fungerande ventilation.

Om du bor i hyreslägenhet

Om du som hyresgäst har klagomål på dålig luft, fukt eller mögel ska du i första hand ta kontakt med din hyresvärd eller fastighetsägare för att få problemet åtgärdat. Skulle du inte få hjälp kan du kontakta kommunens miljö- och byggförvaltning.

Om du har eget boende

De vanligaste ventilationssystemen i ett eget boende är: självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation eller mekanisk från- och tilluftsventilation. Det finns mycket att göra för att förbättra dessa system. Ta kontakt med en sakkunnig på bostadsventilation om du inte själv har kunskapen.

Obligatorisk ventilationskontroll

Bostäder, skolor och lokaler bör ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål. Det är miljö- och byggförvaltningen på kommunen som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs. Om byggnadens ägare inte följer reglerna eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen, med stöd av plan- och bygglagen, förelägga ägaren att vidta åtgärder. 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund