Huvudmeny

Nyhetsarkiv

Nyheter i kronologisk ordning från alla kommunens arkiv.

 1. Prenumerera på nyheter
RSS
 • 2016-05-31 Beslut i korthet,Kommun och politik

  Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-05-30

  Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 30 maj 2016.
 • 2016-05-31

  Byggnation av bostadsrättsradhus på Västra Strand i Vaggeryd på gång

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades om att sälja fastigheten Trollsländan 1 till företaget GT Väst AB. 31 maj gav också miljö- och byggnämnden bygglov för byggandet.
 • 2016-05-27

  Hemtjänsten i Skillingaryd har gjort en förbättringsresa!

  Hemtjänsten i Skillingaryd är en av de enheter som nu genomgått ett utbildningskoncept för att förbättra kvaliteten för brukarna och rutinerna för medarbetarna. Det är en del i kommunens övergripande förbättringsarbete med inspiration av LEAN. 1 juni presenterar de sin förbättringsresa.
 • 2016-05-26 Beslut i korthet,Kommun och politik

  Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-05-25

  Här följer en kort sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2016.
 • 2016-05-26

  Kommunen riskerar vite för uteblivna arbetsmiljöåtgärder

  Kommunen har fått föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket om inte åtgärder vidtagits senast 1 september för arbetsmiljön på Fågelforsskolan och på Fenix 2. Presidierna i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer träffas för att diskutera hur detta ska lösas.
 • 2016-05-23 Uppleva och göra

  Musikstipendiater får 5 000 kr

  2016 års stipendier ur Ella och Ingeborg Jonsson musikutbildningsfond tilldelas Kristoffer Torp, studerande vid Gotlands Tonsättarskola och Carl Eriksson, studerande vid Musikhögskolan Ingesund.
 • 2016-05-23 Uppleva och göra

  Skaparbibblan har fått internationellt biblioteksfilmspris

  Vaggeryds kommuns bibliotekschef Lo Claesson och filmens regissör Thomas Claesson har varit i Italien och mottagit pris för skaparbibblans film under bokmässan i Turin, Italien. Tävlingen heter på italienska ”A corte di libri”.
 • 2016-05-19 Kommun och politik,Beslut i korthet

  Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 2016-05-18

  Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 18 maj.
 • 2016-05-19 Beslut i korthet

  Rivning av byggnad på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades att riva byggnaden som fram tills nu stått kvar på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd.
 • 2016-05-18 Omsorg och hjälp,Göra skillnad

  Invigning av Navets nya lokal

  Tisdagen den 17 maj var det invigning av Navets nya lokal på Furugården i Vaggeryd. Navet är en av två mötesplatser för seniorer och anhöriga i kommunen.
 • 2016-05-12

  Principbeslut om exploatering vid Östra Strand i Vaggeryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 11 maj behandlades frågan om att möjliggöra för bostadsbyggande på norra delen av Hjortsjöns östra strand.
 • 2016-05-12

  Ny chef för socialförvaltningen

  Den 11 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att erbjuda Lotta Damberg tjänsten som chef för nya socialförvaltningen.
 • 2016-05-12 Beslut i korthet,Kommun och politik

  Kommunstyrelsen beslut i korthet 2016-05-11

  Den 11 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kommunstyrelsen tog.
 • 2016-05-11 Näringsliv och arbete

  Årets företagare är utsedd

  Vaggeryds kommun gratulerar Håkan Gustavsson (VD), Claes Nord och Roger Andersson på Elbyrån som har utsetts till årets företagare i Vaggeryds kommun av Näringslivsrådet och Företagarna i Jönköpings län.
 • 2016-05-02 Kommun och politik,Beslut i korthet

  Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-04-26

  Miljö- och byggnämnden sammanträdde den 26 april 2016. Då behandlades bland annat flera ansökningar om tidsbegränsat bygglov.

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision