Huvudmeny

Nyhetsarkiv

Nyheter i kronologisk ordning från alla kommunens arkiv.

 1. Prenumerera på nyheter
RSS
 • 2017-10-31

  Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-10-30

  Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter att det justerats.
 • 2017-10-27 Beslut i korthet

  Socialnämnden överlåter ansvaret för ensamkommande 18-åringar till kommunstyrelsen

  Vid socialnämndens sammanträde den 26 oktober behandlades frågan om de ensamkommande asylsökande ungdomarna som fyller 18 år ska kunna erbjudas att få bo kvar i kommunen eller inte.
 • 2017-10-27

  Snart är den HÄR!

  I slutet av oktober blev det tredje och sista numret för 2017 av kommuntidningen HÄR färdigt. Tidningen kommer att delas ut till alla hushåll under vecka 44.
 • 2017-10-26 Kommun och politik

  Lönespecifikationen i pappersform upphör

  Vaggeryds kommun arbetar ständigt med att utveckla sin hantering av information. Av både miljö- och kostnadsskäl kommer därför lönespecifikationen i pappersform att tas bort.
 • 2017-10-17

  Första spadtaget för nya vattenverket

  Måndagen den 16 oktober tog tekniska utskottets ordförande, det symboliska första spadtaget för det nya vattenverket i Vaggeryd.
 • 2017-10-16 Bygga, bo och miljö

  Ny detaljplan för Räven 8, Skillingaryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till bostäder.
 • 2017-10-12

  Nya telefontider till handläggare på socialkontoret

  Handläggarna för ekonomiskt bistånd och missbruk, barn och unga, äldreomsorg och funktionshinderomsorg och på familjerätten har nu följande telefontider:
 • 2017-10-11

  Medborgardialog om Östra Strand med hjälp av digitalt verktyg

  Vaggeryds kommun testar nu en digital tjänst som heter Min Kommun för att samla in åsikter och idéer om utformningen av det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Alla har möjlighet att tycka till och påverka.
 • 2017-10-02

  Patrik Kinnbom ny näringslivschef

  2 oktober börjar Patrik Kinnbom på Vaggeryds Näringslivsråd som ny näringslivschef.
 • 2017-10-02 Bygga, bo och miljö

  Nu bygger vi nytt vattenverk för Vaggeryd

  Ett nytt vattenverk kommer nu att byggas för att komma tillrätta med problemet med missfärgat vatten i Vaggeryd. Vattenverket kommer att placeras i korsningen Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Byggnationen påbörjas i oktober och kommer att påverka dig som bor i området under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt.

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision