Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Rubrik 1 med det viktigaste sökordet först

Ingressen är en till tre meningar lång och sammanfattar eller inleder sidan. Ingressen ska innehålla fler sökord. Ovanför ingressen placeras sidan temabild med proportionerna 1000x390 eller 820x320 pixlar.

Efter ingressen kan man välja att lägga en innehållsförteckning som listar alla Rubrik 2 på sidan och kan underlätta navigering utan scrollning.

Underrubrik ska ha formatmall Rubrik 2

Här fortsätter ditt innehåll med mer information. Fet text används sparsamt för att verkligen markera något viktigt i texten. Använd ett enkelt språk, dela upp innehållet i lagom långa stycken (4–5 rader) och strukturera sidan med hjälp av underrubriker. Undvik förkortningar och förklara svåra ord första gången de används.

Länka i löpande text enbart i undantagsfall – ange hellre länkar till interna och externa sidor eller dokument under Relaterat som du hittar som Metadata vid publicering. Däremot är det alltid bra att skapa klickbara telefonnummer med länkverktyget, till exempel: 0370-67 80 00

Citat

Om du ska använda citat måste de anges med hjälp av citatfunktionen som du hittar under +-ikonen i verktygsfältet.

Punktlistor

Om du radar upp fler än fyra saker är det lämpligt att använda en punktlista därför att:

  • det blir översiktligt
  • det blir lätt att läsa
  • det blir snyggt
  • det ger innehållet en bra struktur

Klockslag

Vi har valt att alltid använda kolon mellan timmar och minuter när vi anger klockslag. Till exempel: kl. 11:15. I löpande text när du bara anger hel timma behöver du inte skriva ut minuter, till exempel: Klockan 13 är min lunchrast slut.

Kort tankstreck

Kort tankstreck ska användas vid intervallangivelser av tider och antal. Till exempel: Det kom mellan 80–90 personer på öppet hus som hölls klockan 17–19 på ReMida under måndagen.

Det används även som talstreck för att markera att någon säger något, till exempel:

– Jag brukar gå upp klockan sex för att hinna läsa tidningen, säger Anna Andersson.

Kort tankestreck hittar du under plusknappen->specialtecken i verktygsfältet.

Bild i innehållet på sidan

När vi använder bilder i innehållet på sidan är formatet fritt men vi ska eftersträva att använda bilder som fyller ut hela bredden på innehållsspalten. undantag är porträttbilder som då kan bli väl stora. Kom ihåg att alltid ge bilden en alternativ text som beskriver det du ser på bilden.

Person med mobiltelefon i handen.

Bildtext används för att beskriva bilden om den kräver det. Här anger du också fotograf om det är krav på det.

En faktaruta

En faktaruta ska användas för speciellt innehåll eller kontaktuppgifter som behöver sticka ut ifrån det andra innehållet. Faktaruta skapar du genom att högerklicka på textblocket i innehållsstrukturen och välja Dekorationer-> Faktaruta

Tabeller

En tabell är ett bra sätt att strukturera information men fungerar sällan bra på mobiltelefoner. Undvik därför stora tabeller med många eller breda kolumner. Tabeller skapar du genom att först göra en textruta och sedan välja tabellverktyget. Våra tabeller ska alltid vara i fullbredd.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Telefon

Johan

0370-67 81 95

Namn

0370-67 81 25

Namn

0370-67 81 66


Dekorationen Block Beige

Dekorationen Block - Beige kan användas på textboxar för att skapa mer luft och struktur på sidor där det blir många stycken med rubriker efter varandra

Dekorationen Linjerad ruta

På samma sätt kan dekorationen Linjerad ruta användas för att skapa luft runt innehåll. Den fungerar bra tillsammans med det beiga blocket för att särskilja flera korta stycken med rubrik.

Dekorationen Block – Citatruta kan användas för att citat ska sticka ut ännu mer i innehållet

Dekorationen Block – Viktigt meddelande används endast i undantagsfall vid extra viktig information. Det kan till exempel röra sig om ändrad information i sista stund.

Dekorationen Block – Varningsruta ska bara användas för särskilt viktig information och varningar. Till exempel att du ska ringa 112 om det brinner!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell