Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsredogörelse för vaggeryd.se

Vaggeryds kommun står bakom den här webbplatsen. Det här sidan beskriver hur vaggeryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vaggeryd.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vaggeryd.se?

Om du behöver innehåll från vaggeryd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka ett e-postmeddelande till press@vaggeryd.se eller ring oss på 0370-67 80 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Brister på webbplatsen

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar:

Dokument

 • Det finns Pdf-filer som är publicerade efter den 23 september 2018 på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Stickprov visar brister i tillgänglighetsanpassning av titel, rubrik och läsordning. Det innebär att delar av dem inte kan läsas upp av uppläsningsverktyg.
  Åtgärd: Arbetet med att tilgänglighetsanpassa PDF-dokument har påbörjats.

Kartor

 • GIS - Navigation i systemet arcgis, elänk till annan webbplatsftersom funktionen sköts i ett separat GIS-system som vi inte själva kan förändra.
  Åtgärd: Samtal med leverantören pågår om hur vi har lösa problemet

Bilder

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).
  Åtgärd: Vi jobbar med att åtgärda detta och räknar med att vara klara under 2020.

Oskälig betungande anpassning

Oskälig betungande anpassning

Vaggeryds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Det kommer krävas stora arbetsinsatser för att göra webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden full tillgängliga, och det har vi inte möjlighet till.
 • Vårt ärendehanteringssystem skapar sammanträdesprotokoll som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda bristerna och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.
 • Många av våra äldre dokument som publicerades innan 23 september 2018 är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dessa dokument, vilket vi saknar praktiskt möjlighet till att rätta till.

Hur testar vi webbplatsen?

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. De tillgänglighetsproblem som inte SiteVisions tillgänglighetskontroll fångar upp, uppmärksammas i granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen. Vår externa leverantör av webbtjänster utför även kontroll av tillgängligheten på webbplatsen.

 • Senaste bedömningen gjordes den 26 juni 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 22 maj 2015.
 • Redogörelsen uppdateras senast den 26 juni 2020.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-08-10

Sidansvarig:

Alija Bucuk