Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsredogörelse för vaggeryd.se

Vaggeryds kommun står bakom den här webbplatsen. Det här sidan beskriver hur vaggeryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Brister på webbplatsen" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vaggeryd.se?

Om du behöver innehåll från vaggeryd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Brister på webbplatsen

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet. Dock finns det vissa brister på vaggeryd.se som beskrivs nedan. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Allmänna brister

 • Våra webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, som går att se i efterhand, är inte textade (se avsnittet oskäligt betungande anpassningar).
 • Vissa innehållsbärande bilder på vaggeryd.se saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta och arbetet beräkas vara färdigt under slutet av 2022.
 • Vissa färger uppnår inte kontrastkraven. Detta kommer att åtgärdas i samband med att vi lanserar en ny webbplats (planerad lansering i slutet av 2023).

För dig med skärmläsare

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför svåra att läsa med skärmläsare. Vi strävar alltid efter att alla PDF-filer ska vara fullt tillgängliga och arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa dessa, men det kan finnas vissa brister ändå i:
  • bilder som saknar eller har felaktiga textalternativ
  • dokument som inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • läsordningen kan vara felaktig
  • text kan i vissa fall ha för dålig kontrast

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • PDF-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
 • Filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning

Oskälig betungande anpassning

Oskälig betungande anpassning

Vaggeryds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Det kommer krävas stora arbetsinsatser för att göra webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden full tillgängliga, och det har vi inte möjlighet till.
 • Det förekommer dokument på vaggeryd.se som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Vaggeryds kommun..

Hur testar vi webbplatsen?

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. De tillgänglighetsproblem som inte SiteVisions tillgänglighetskontroll fångar upp, uppmärksammas i granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen. Vår externa leverantör av webbtjänster utför även kontroll av tillgängligheten på webbplatsen.

 • Senaste bedömningen gjordes den 8 oktober 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 22 maj 2015.
 • Redogörelsen uppdateras senast den 2 september 2022.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell