Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Samlingsrum med fotöljer, bord och tv på biståndsbedömt trygghetsboende.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Du som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Vaggeryds kommun.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet. Du får hemtjänst och sjukvård efter behov. Boendeformen hjälper också till att bryta isolering och främja hälsa. Genom att bo på ett trygghetsboende kan du få en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter.

Vem kan beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende?

För att beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende ska du:

  • ha fyllt 80 år
  • ha behov av hemtjänst om 50 timmar per månad
  • kunna hantera ett trygghetslarm
  • behov av trygghet och bryta social isolering
  • vara folkbokförd i Vaggeryds kommun

Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning görs alltid vilket innebär att du inte behöver uppfylla alla riktlinjer för att ha möjlighet till insatsen.

Vad kostar biståndsbedömt trygghetsboende?

Du betalar en hyra för lägenheten på cirka 5814 - 7838 kr (2023), beroende hur stor den är. Lägenheternas storlek varierar mellan 41 - 60 kvm. I hyran ingår ett grundutbud med 14 tv-kanaler och internet. Samtliga lägenheter har tillgång till balkong.

Utöver hyran betalar du avgifter för de vård- och omsorgsinsatser du är beviljad, exempelvis hemtjänst. Hemtjänstinsatserna utförs av Vaggeryds kommuns hemtjänstteam.

Var finns biståndsbedömda trygghetsboenden?

Vaggeryds kommun har ett biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården, Ekgatan 4, Vaggeryd.

Hälso-/sjukvårdsinsatser

Är du i behov av hälso- och sjukvård vänder du dig till din vårdcentral och kommer att få din vård där. Det är även vårdcentralen som gör bedömningen gällande behov av hemsjukvård. Under både kortare och längre perioder kan du då ha rätt till hjälp med hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser .

Värdinna

Värdinnan kommer under delar av veckan finnas på det biståndsbedömda trygghetsboendet och har som uppgift att skapa förutsättningar för aktivitet, social gemenskap och trygghet. Aktiviteterna planeras utifrån de boendes intressen och engagemang.

Om du får ökat behov av hemtjänstinsatser

Om du bor på ett biståndsbedömt trygghetsboende och får ett ökat behov av omsorg kan du kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om utökad hjälp eller ett särskilt boende.

Ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende

Ansöka om ett biståndsbedömt trygghetsboende görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man eller en nära anhörig.

Om du vill ha hjälp med ansökan eller har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 08:30–09:30.

  1. Hur ansökan går till

Kontakt

Områdeschef Marcus Pihl tel: 0393-67 84 97
Värdinna tel: 0735-58 98 72

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson