Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet genom hembesök vänder sig till dig som är 85 år eller äldre och bor hemma och som inte har några hemtjänstinsatser.

Besöket genomförs av en äldresamordnare som har bred kunskap om vilket stöd samhället kan erbjuda äldre personer.

Vid hembesöket tas frågor upp om hur personens boendesituation är, hur man klarar av sin vardag med handling, mat och städning. Likaså om man har ett fungerande socialt nätverk, har några sjukdomar eller är i riskzonen för ohälsa. Vi upplyser också om hur man förebygger risker i hemmet, till exempel fallolyckor.

Vid hembesöket får personen information om Vaggeryds kommuns träffpunkter för äldre och ideella organisationer. Vi informerar om var man ska vända sig när behov av hjälp eller stöd uppstår.

Om personen önskar hjälp med att kontakta hälso- och sjukvården kan äldresamordnaren hjälpa till med detta.

Kontakta äldresamordnarna

Kontakta äldresamordnarna om du har frågor eller vill boka ett hembesök.

Äldresamordnare
Anita Jonsson
Tel: 0370-67 85 88

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-12-16

Sidansvarig:

Liv Svensson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision