Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kvinna på boende

Korttidsplats utanför det egna hemmet

Korttidsplats definieras som en bäddplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Vi utgår från den enskildes behov och gör en individuell bedömning som ligger till grund för den sjukvård, omvårdnad och rehabilitering som erbjuds.

Korttidsvård​ Granen

Korttidsvård för dig som:

  • har ett stort omfattande omvårdnadsbehov/hjälpmedel
  • är i behov av dubbelbemanning i hemmet
  • palliativ vård i livets slutskede

Växelvårdsplats
Beviljas till personer med ett omfattande vård-och omsorgsbehov och som har en sammanboende anhörig i behov av avlastning.

Granen ligger på Furugårdens vård- och omsorgsboende.

Hagen/Kullen – korttidsvistelse för dementa

Korttidsvistelse på Hagen/Kullen, Sörgården i Skillingaryd riktas till dig med demenssjukdom som bor i eget boende men som är i behov av tillfälligt boende när till exempel anhöriga behöver avlastning. Vistelsen ska kännetecknas av gemenskap och aktivitet. Miljön är personligt utformad, hemlik och kännetecknas av trygghet och delaktighet.

För att få korttidsvistelse på Hagen/Kullen krävs att du:

  • har varit i kontakt med hälso- och sjukvård och genomgått en demensutredning och fått en diagnos om demenssjukdom

Ansökan om korttidsboende

Ansöka om korttidsboende görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man eller en nära anhörig.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med kommunens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag-fredag 08:30–09:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson