Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här kan du som företräder dödsboet få mer information.

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av arbetsmarknadsenheten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras?

  • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
  • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Begravningskostnader eller lån med borgesman avskrivs dock inte.

När dödsboanmälan är gjord

Meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka sedan in kopia av dödsboanmälan.

Begravningskostnad

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt riktlinjer beviljas högst 50% av gällande basbeloppet (inklusive sten, minus tillgångar). För transport och begravning utomlands utgår ej ekonomiskt bistånd.

Begravningsombud

Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter har det fortsatta ansvaret för begravningsverksamheten även efter den 1 januari 2000 då relationerna mellan Svenska kyrkan och staten förändrades. Ansvaret gäller även de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Enligt nya bestämmelser i begravningslagen ska därför, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, särskilda begravningsombud utses för att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Granskningen kan till exempel gälla frågor om begravningsavgift eller förändringar av begravningsplatser.

Ombudet kan påkalla Länsstyrelsens uppmärksamhet om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingarnas sätt att sköta begravningsverksamheten.

För församlingarna inom Vaggeryds kommun (Byarum/Bondstorp, Svenarum och Skillingaryd) har Länsstyrelsen utsett Britt-Mari Jurlén som begravningsombud.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning sker inte i kommunens regi men tjänsten förmedlas genom kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessica Palm