Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Familj

Familj, barn och ungdom

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vaggeryd har att erbjuda för hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar.

Olika former av insatser

Vårt mål är att tillsammans med familjen komma fram till vilket stöd som passar barnet bäst. Insatserna kan därför se mycket olika ut:

  • Samtalskontakter kan vara ett sätt att finna en lösning på problem.
  • Familj- och ungdomsteamet kan ge råd och stöd.
  • Andra insatser som kan erbjudas är till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson, placering i familjehem eller på behandlingshem.
  • Det kan också vara till hjälp att andra, till exempel skola, barnomsorg eller barnhälsovården är med i insatserna kring barnet.

Vid påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas kan utredningen mynna ut i att socialnämnden ansöker hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lag om vård av unga), vilket är en tvångslagstiftning för att barnet skall få skydd eller den unge ska få vård.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-04-01

Sidansvarig:

Maria Nordgren