Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Familj

Familj, barn och ungdom

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun erbjuder en bred social verksamhet i syfte att medverka till att barn och unga får trygga uppväxtförhållanden. Socialförvaltningen arbetar både förebyggande och med att stödja familjer, barn och unga som hamnat i svåra situationer av olika slag.

Som familj, barn och ungdom kan man få råd och stöd i olika former beroende på vilken situation man befinner sig i. En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller ta kontakt med dem för att ta del av stödet. Familjecentralens öppna förskola och ungdomsmottagningen är exempel på stöd som är öppen för alla.

Vid behov av annat stöd gör socialsekreterare en utredning för att se vilket stöd som passar bäst.

Olika former av insatser

Vårt mål är att tillsammans med familjen komma fram till vilket stöd som passar barnet bäst. Insatserna kan därför se mycket olika ut:

  • Samtalskontakter kan vara ett sätt att finna en lösning på problem.
  • Familj- och ungdomsteamet kan ge råd och stöd.
  • Andra insatser som kan erbjudas är till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson, placering i familjehem eller på behandlingshem.
  • Det kan också vara till hjälp att andra, till exempel skola, barnomsorg eller barnhälsovården är med i insatserna kring barnet.

Vid påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas kan utredningen mynna ut i att socialnämnden ansöker hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lag om vård av unga), vilket är en tvångslagstiftning för att barnet skall få skydd eller den unge ska få vård.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren