Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
COPE - ett föräldraskapsstödsprogram

COPE är ett gruppbaserat och manualbaserat föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år och/eller tonåringar.

Vad är COPE?

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram som utarbetats av professor Charles Cunningham i Kanada. Programmet är ett gruppbaserat och manualbaserat program som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Programmet riktar sig till föräldrar som upplever att de behöver stöd i sitt föräldraskap. Programmet passar för alla och föräldrarna avgör själva behovet av föräldrastödskursen, grupperna kan bestå av föräldrar med såväl lättare som svårare problemtyngd.

En COPE- kurs omfattar sju till tio kurstillfällen om två timmar, det första och sista tillfället omfattar två och en halv timme.

Kurstillfällena är strukturerade i olika moment. Varje kurstillfälle avhandlar en strategi exempelvis hur man uppmuntrar eller förstärker positivt beteende. Programmet är deltagarstyrt och diskussioner förs i storgrupp samt i små grupper. Under varje kurstillfälle visas filmklipp där man får se föräldrar i vardagssituationer tillsammans med sitt barn/ungdom, där föräldern begår misstag. Därefter ställer kursledaren så kallade konsekvensfrågor till föräldragruppen. Föräldrarna får sedan diskutera vilka konsekvenserna kunde bli av att göra som föräldern på filmen och vad som kunde bli bättre om man gjorde på ett annat sätt. Föräldrarna är därmed mycket drivande och ger själva förslag på alternativa förhållningssätt. Utifrån de förslag som kommer fram växer en ny strategi fram som kursledaren sedan sammanfattar. Man arbetar sedan vidare med den alternativa strategin på olika sätt i föräldragruppen. Som avslut beslutar deltagarna sig för hur de kommer att tillämpa strategin hemma under veckan som kommer.

Varför COPE?

COPE erbjuds alla föräldrar i kommunen och är gratis. Kursen ordnas växelvis i Skillingaryd och Vaggeryd för att göra det lätt för föräldrar att delta i kursen.

I samband med kurstillfällen erbjuds barnpassning för den som behöver det för att underlätta deltagande vid kursen.

Det är kursdeltagarna som är experterna och kursen ger möjlighet att få hjälp som förälder men även att själv kunna stödja och hjälpa andra föräldrar, vilket ökar tilltron till den egna förmågan. Genom kursen får föräldrar ökade resurser att hantera vardagssituationer, bli stärkt i sin föräldraroll och ett utökat nätverk genom kontakt med andra föräldrar.

De föräldrar som har deltagit i kurserna uppger att de känner sig tryggare i sin föräldraroll, att stressen har minskat och familjerelationerna har förbättrats.

Vecka 15 2024 startar COPE föräldrautbildning!

Kursen omfattar 7 kurstillfällen om två timmar (första och sista kurstillfället är 2,5 timmar).

Bild
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Patricia Magnusson