Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bebis hand håller finger

Faderskap, föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Bekräftelsen upprättas hos socialtjänstens familjerätt.

Sammanboende föräldrar

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet/föräldraskapet genom ett gemensamt besök hos kuratorn på Familjecentralen i Vaggeryd. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma.

Bekräftelse kan ske innan eller efter förlossningen, dock tidigast i vecka 28 under graviditeten. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ensamboende föräldrar

Föräldrar som är ensamboende och sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att man kommer var för sig.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.
Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barnet kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar pappa också är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid.

DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar mindre än 1 573:-/månad. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än 1 573:-/månad. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren