Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mamma och barn

Vårdnad, boende, umgänge

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn kan man vända sig till kommunens socialtjänst.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet och försörjning m m som det har rätt till. Man företräder barnet och fattar beslut i alla de frågor där barnet som omyndigt (under 18 år) inte kan ta ansvar själv. Man har också som vårdnadshavare rätt till information om och insyn i barnets förhållanden.

Delad eller gemensam vårdnad

Föräldrar kan antingen ha gemensam vårdnad eller också kan en förälder ha ensam vårdnad. Huvudregeln är att det är bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad, oavsett om de lever tillsammans eller ej.

Om modern är ogift vid barnets födelse får hon automatiskt ensam vårdnad. Om föräldrarna önskar gemensam vårdnad, kan detta anmälas i samband med fastställandet av faderskapet eller i efterhand till folkbokföringsmyndigheten.

Om båda eller en av föräldrarna är utländsk medborgare, kan anmälan om gemensam vårdnad göras i samband med att faderskapet fastställs vid socialtjänsten eller i efterhand genom beslut i domstol.

Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad, förutsatt att faderskapet är fastställt.

Om sammanboende eller gifta föräldrar separerar sker ingen ändring i vårdnaden om inte föräldrarna själva tar initiativ till det.

Föräldrar som är överens och avtal

Föräldrar har möjlighet att vid socialtjänsten upprätta avtal om vårdnaden, hos vem barnet ska bo och om umgänget med den förälder det inte bor tillsammans med. Socialtjänsten bistår även vid upprättandet av avtal om hur kostnader för barnets resor i samband med umgänge ska fördelas.

Oenighet, samarbetssamtal

Om föräldrarna är oeniga i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan de få hjälp med samarbetssamtal vid socialtjänsten . Kan man ändå inte komma överens kan tingsrätten avgöra frågor om vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten begär då oftast att Socialtjänsten ska utreda vad som är bäst för barnet.

  1. Läs mer om samarbetssamtal
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren