Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar behöver hjälp att komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till familjerätten på socialkontoret för samarbetssamtal.

Frivilligt och gratis

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En av er eller båda kan kontakta familjerätten för samarbetssamtal. Förutsättningarna för samtalen är att ni båda är villiga att gå med på dem och att ni vill komma överens. Samarbetssamtal som ni själva ansöker om registreras inte.

Om någon av er föräldrar vänt sig till Tingsrätten i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan Tingsrätten besluta om samarbetssamtal på familjerätten.

Hur samarbetssamtal går till

Ni möter en eller två samtalsledare som träffar er gemensamt eller enskilt beroende på behov. Vad som behöver diskuteras planeras tillsammans med samtalsledare. Meningen med Samarbetssamtal är att ni ska kunna samarbeta och hitta lösningar som båda kan acceptera och som fungerar för barnet.

Efter överenskommelse mellan er föräldrar kan barnen delta i något eller några av samtalen.

Överenskommelse

Om ni är överens kan samtalen avslutas med en överenskommelse. Den kan vara muntlig, skriftlig, eller vara ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende, umgänge.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-09

Sidansvarig:

Maria Nordgren

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision