Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Pojke i grönska

Elevhälsa, elevhälsovård

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Personal inom elevhälsan

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektorer.

Barnhälsovård för barn i förskolan

Ansvariga för barnhälsovården för barn mellan 0–5 år är Region Jönköpings län och barnavårdscentralerna.

För barn i förskolan kan du vända dig till förskolechef eller specialpedagog på respektive förskola. Kommunen har även familjecentralen i Vaggeryd som arbetar för att skapa mötesplatser. Där arbetar BVC-sjuksköterska, barnmorska, socionom och förskollärare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-24

Sidansvarig:

Katharina Friberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision