Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Underhållsbidrag, underhållsstöd

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan under vissa förutsättningar få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar mindre än 1 573:-/månad. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än 1 573:-/månad. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-09

Sidansvarig:

Maria Nordgren

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision