Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar med omfattande funktionsnedsättning kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Därför finns insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Avsikten med insatsen är att ge ungdomarna en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Korttidstillsynen kan sägas vara en förlängning på den fritidsverksamhet som kommunen enligt skollagen är skyldiga att erbjuda alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Behovet av tillsyn kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt och med utrymme för individuella lösningar inom givna ramar.

Syftet med verksamheten är att erbjuda ungdomarna rekreation och meningsfull fritid samt stimulera till deras utveckling och lärande. Korttidstillsynen ska utgå från en helhetssyn och ungdomarnas behov och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Behoven och förutsättningarna ska vara styrande i planeringen av verksamheten och det måste finnas flexibla lösningar.

I Vaggeryds kommun finns korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS på Skogsvägen 31 i Vaggeryd.

Skogsvägens korttidsvistelse och korttidstillsyn
Skogsvägen 31, 567 31 Vaggeryd
Tel: 0393-67 85 96

Ansökan

Önskar du ansöka om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år görs detta med fördel på e-blanketten för Ansökan om insats enligt LSS, då behöver du logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut en PDF-blankett eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens reception på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag kl. 8:30–9:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist