Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Stöd i eget boende

I Vaggeryds kommun finns ett boendestödsteam som stöttar personer med funktionshinder i det egna boendet.

Boendestöd kan exempelvis innebära

 • stöd med planering/struktur,
 • stöd vid städ/tvätt/disk/matlagning,
 • motivation,
 • samtal,
 • stöd vid myndighetskontakter och i andra sociala sammanhang.

Boendestöd kan även stötta dig till ett mer aktivt deltagande i samhällslivet.

Det är dina individuella behov som styr vad vi arbetar med vid insatserna. När du söker boendestöd beslutar en handläggare tillsammans med dig om vad du kan få stöd med. Boendestödspersonalen planerar och lägger upp insatserna tillsammans med dig.

Bra att känna till om boendestöd

 • Boendestöd är möjligt att få alla dagar kl 07.00-19.00.
 • Insatsen kan ges i ditt hem eller utanför.
 • Boendestöd kan ges i det direkta mötet men även genom telefon.
 • Kostnaden för boendestöd är inkomstgrundad. Maxbeloppet är 203 kronor i månaden.
 • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.
 • Boendestöd består av flera olika yrkesroller vilket kan erbjuda dig en bred kompetens.

Syftet med boendestöd är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas och kunna klara av ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget boende. Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Insatsen är behovsprövad. Biståndshandläggaren ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Boendestöd i den egna bostaden

I Vaggeryds kommun finns ett team som bistår den enskilde med olika stödinsatser han/hon blivit beviljad, i den egna bostaden. Teamet arbetar i hela kommunen

Adress: Skolgatan 8, 568 31 Skillingaryd
Telefon: 0370–67 80 00

Ansökan om stöd i eget boende

Ansöka om stöd i eget boende görs med fördel på e-blanketten nedan, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

 1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man/förvaltare eller en nära anhörig.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 08:30–09:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist