Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Missbruk, drogproblem

Har du själv eller någon anhörig problem med missbruk av alkohol eller narkotika? Du kan söka hjälp för att komma ur svårigheterna.

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv.

Riskbruk

Riskbruk är att man dricker ofta och mycket, eller intensivt. Dricker du regelbundet mer än 14 glas vin (eller motsvarande) per vecka som man och mer än 8 glas vin som kvinna, eller dricker du dig berusad två gånger i månaden eller oftare. Då har du riskabla alkoholvanor.

Missbruk

Missbruk ett skadligt bruk av alkohol eller droger, som kan innebära många nackdelar och risker, både socialt, hälsomässigt, i trafik, i arbete eller som problem med polis eller andra myndigheter.

Beroende

Beroende kan innebära, att du ökar din tolerans, har abstinens, mycket tid går åt till att tänka på och försöka få tag i alkohol eller droger. Att förändra sitt levnadssätt är en stor omställning som kräver uthållighet.

Att få hjälp med missbruksproblem

De flesta människor med missbruksproblem kommer ifrån sina problem utan vårdinsatser. Men om man inte lyckas bryta eller kommit så långt i sitt missbruk att ett beroende kan man behöva söka professionell hjälp.

Kommunen har ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får den hjälp och vård de behöver genom att erbjuda olika former av insatser. Insatserna ska vara individuellt anpassade för att ge bästa möjliga effekt.

Det kan handla om individuella samtal, gruppsamtal, deltagande i särskilda program som återfallsprevention (ÅP) eller haschavvänjningsprogram (HAP). Är problemen så svåra att insatser i öppenvård inte är tillräckliga kan en tid på behandlingshem behövas för att bryta en negativ utveckling.

Kontakta socialkontoret om du eller någon i din närhet behöver hjälp (Se under kontakt ovan).

Öppenvård – Mötesplats Vaggeryd och Skillingaryd

Mötesplats Vaggeryd/Skillingaryd är en samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kyrkorna i Vaggeryds kommun. Mötesplats är en lågtröskelverksamhet som vänder sig till alla människor som befinner sig i någon form av utanförskap. Här erbjuds även öppenvård för personer med missbruk.

Anhörig till missbrukare

Anhöriga är viktiga för personer med missbruks- eller beroendeproblem. Men även anhöriga kan vara i stort behov av stöd och hjälp. Om du själv behöver hjälp, vill anmäla att någon annan behöver hjälp, eller behöver stöd som anhörig kontakta socialkontoret.

Socialförvaltningens reception

Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Telefon: 0370-67 84 41
Fax: 0370-67 84 88

Öppettider semesterperiod vecka 25-33, reception

  • måndag - fredag 08:00 – 12.00

Ordinarie öppettider, reception

  • måndag 08:00 – 12.00
  • tisdag - torsdag 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00.
  • fredag 08:00-15:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Telefontider till handläggare

  • måndag - fredag 08:30 – 09:30

Akut ärenden övrig tid kvällar, nätter och helger hänvisas till socialjouren. Ring 112 och begär socialjouren för Värnamo och Vaggeryds kommun.

Övriga tider
Om du vill göra en orosanmälan, är utsatt för våld eller hot, misstänker att barn eller ungdomar far illa eller har problem med missbruk kan du nå kommunens mottagningsenhet på telefonnummer 0370-67 80 43, telefontid: måndag - torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00 - 15.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Akuta ärenden övrig tid, kvällar, nätter och helger hänvisas till socialjouren 112, begär socialjouren för Värnamo/ Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren